สรุปยอดแข่ง
The 14th AU Taekwondo Princess' Cup Championship 2018
ย้อนกลับ
  ทีม ต่อสู้ ต่อสู้เกราะไฟฟ้า พุมเซคู่ผสม พุมเซทีมผสม พุมเซเดี่ยว ผลรวม
จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม
1 ADVANCE TAEKWONDO TEAM 1 1
2 AUGUSGA TAEKWONDO ACADEMY 6 6
3 Assumption University 14 1 15
4 Gmac Gym 18 4 22
5 I Taekwondo 9 1 5 15
6 Junior Taekwondo Academy 10 10
7 PATTERN MARTIAL ARTS 2 2 4
8 S.A.T. TAEKWONDO 10 3 13
9 VOITA KANAWAT TAEKWONDO 4 6 27 37
10 WHITEFIGHTER 3 3
11 YAMAHA Lotus Srinakarin 2 1 3
12 kasetsart University 9 2 2 4 17
13 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1 1
14 โรงเรียนอนุบาลหทัยนิรมล 1 1
  แกรนด์อย่างย่อ 61 33 6 9 39 148