สรุปยอดแข่ง
The 14th AU Taekwondo Princess' Cup Championship 2018
ย้อนกลับ
  ทีม ต่อสู้ ต่อสู้เกราะไฟฟ้า พุมเซคู่ผสม พุมเซทีมผสม พุมเซเดี่ยว ผลรวม
จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม
1 A.E.C. PATTAYA TEAM 26 7 4 37
2 ADVANCE TAEKWONDO TEAM 4 1 2 38 45
3 AU Taekwondo Club 1 1
4 AUGUSGA TAEKWONDO ACADEMY 7 7
5 Assumption University 13 1 14
6 BANK PATTAYA 23 23
7 BVG GYM 5 2 7
8 Brave Taekwondo 8 1 9
9 C.H.U TEAM 1 4 20 25
10 CENTER and THE FAST 34 24 1 59
11 CHATCHANA TKD FAMILY 15 15
12 CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM 8 1 14 23
13 CKT TAEKWONDO FIGHTING GYM(B) 1 3 4
14 CTC Chonburi Taekwondo 13 2 4 2 11 32
15 DRAGON Gym. 14 3 1 18
16 G-MOVEMENT TKD 2 2
17 Gmac Gym 19 3 22
18 HANSOO 12 1 9 22
19 I Taekwondo 14 1 7 22
20 INDIA 1 2 3
21 INDIA TEAM 6 9 15
22 Junior Taekwondo Academy 13 13
23 MNP.taekwondo 7 7
24 NEPAL TAEKWONDO TEAM 5 3 4 12
25 OYP OLYMPIC 4 3 7
26 P.T.K.GYM 6 6
27 PARADISE TAEKWONDO 4 3 7
28 PATTERN MARTIAL ARTS 10 3 13
29 S.A.T. TAEKWONDO 6 1 7
30 SALAYA TEAM 2 2 3 7
31 SPS TAEKWONDO 9 2 11
32 SRC (ศรีราชาเทควันโด) 3 3
33 SSS TAEKWONDO 3 3
34 Sarasas Pittaya School 4 4
35 Siam Taekwondo Pattaya 5 5
36 TAEKWONDO BOARD OF INDIA 4 4
37 TAWEESILP 8 10 1 1 5 17
38 TIGER THAI สมุทรปราการ 6 6
39 TKD FORCE 5 5
40 Taekwondo India 2 2
41 Team India 3 3
42 The Heroes Taekwondo 3 9 10 22
43 Thong Tkd Team 1 2 3
44 TreeHouse TKD 9 2 4 15
45 V.C.M. Taekwondo Acedemy 6 1 1 2 10
46 VOITA KANAWAT TAEKWONDO 4 5 26 35
47 WST Taekwondo 14 4 18
48 YAMAHA Lotus Srinakarin 2 1 3
49 kasetsart University 9 2 2 4 17
50 คชเสนี เทควันโด 1 1
51 ชมรมเทควันโดจังหวัดกระบี่ 6 5 11
52 พงษ์พิทักษ์ PMAS 11 1 12
53 พุฒิพัฒน์เทควันโดทีม 8 1 9
54 โรงเรียน เซนต์โยแซฟ ยานนาวา 1 1
55 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 2 2
56 โรงเรียนวัฒนพฤกษา 68 11 5 84
57 โรงเรียนอนุบาลหทัยนิรมล 1 1
  แกรนด์อย่างย่อ 434 131 27 18 181 791