สรุปยอดแข่ง
SEACON TAEKWONDO SCHOOL FESTIVAL 2017
ย้อนกลับ
  ทีม ต่อสู้ พุมเซ Freestyle คู่ พุมเซ Freestyle ทีม พุมเซ Freestyle เดี่ยว พุมเซคู่ผสม พุมเซทีมผสม พุมเซเดี่ยว ผลรวม
จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม
1 Anan Taekwondo 6 6
2 C.H.U TEAM 15 1 4 4 6 6 33 69
3 DMG Taekwondo 10 10
4 FFG 2 3 5
5 Fit & Fight Taekwondo 3 3
6 GM Taekwondo gym 4 4
7 Gmac Gym 17 12 29
8 JARAN IMPERIAL WORLD SAMRONG 16 1 17
9 Jaran Taekwondo Thapharak 11 11
10 Lion Martial Arts 13 1 14
11 NEUTRAL GYM. 5 5
12 OYP OLYMPIC 3 1 4
13 PARADISE TAEKWONDO 9 13 22
14 POWER P 3 3
15 Pesuso Academy 4 4
16 Premier taekwondo 24 24
17 SANTA GYM 6 6
18 SATOเทควันโด 10 10
19 SPS TAEKWONDO 14 14
20 SRC. Junior Chonburi 1 1
21 Smallroom Taekwondo 21 3 24
22 TKD.S.ONE จันทบุรี 4 4
23 The Heroes Taekwondo 5 9 14
24 The Rock เทควันโด 15 15
25 WST Taekwondo 11 11
26 st.taekwondo 4 4
27 กฤตศิลป์วิทยา 18 18
28 นิรมิตเทควันโด 12 1 13
29 พงษ์พิทักษ์ PMAS 1 1 2
30 พัชระยิม 12 12
31 รร.กรุงเทพพิทยา(K.T.P) 7 7
32 รร.อิสลามสันติชน (S.I.S) 8 8
33 อนงค์รัตน์ TKDธาตุพนม จ.นครพนม 3 3
  แกรนด์อย่างย่อ 290 1 4 8 6 6 81 396