สรุปยอดแข่ง
SEACON TAEKWONDO SCHOOL FESTIVAL 2017
ย้อนกลับ
  ทีม ต่อสู้ พุมเซเดี่ยว ผลรวม
จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม
1 Pesuso Academy 4 4
2 SATOเทควันโด 1 1
3 SRC. Junior Chonburi 1 1
4 Smallroom Taekwondo 21 3 24
5 TKD.S.ONE จันทบุรี 1 1
  แกรนด์อย่างย่อ 28 3 31