สรุปยอดแข่ง
การแข่งขันเทควันโด พัทลุง โอเพ่น ครั้งที่5
ย้อนกลับ
  ทีม ต่อสู้ ต่อสู้ทีม 3 คน ต่อสู้เกราะไฟฟ้า พุมเซเดี่ยว ผลรวม
จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม
1 BST. Thailand 34 14 48
2 CHAROEN TAEKWONDO 16 1 17
3 D&D Thungsong Taekwondo 8 5 13
4 DK TAEKWONDO TRANG 20 12 32
5 Pk.Gym ละแม ชุมพร 3 1 4
6 SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช 6 6 12
7 SK Center นครศรีฯ 8 6 14
8 Soul Fighters Team Hatyai 17 1 6 24
9 TAPEE TKD TEAM 8 8
10 TTC TRANG 12 3 15
11 WINNER 1 1 2
12 YTK TKD. TRANG TEAM 8 2 10
13 ชมรมเทควันโด กระบี่ 6 6
14 ชมรมเทควันโดจังหวัดพัทลุง 29 1 30
15 ชานนท์เทควันโด พัทลุง 7 5 12
16 รร.วิเชียรมาตุ (CST) 6 6
17 รุ่งเทควันโด สุราษฏร์ธานี 4 5 9
18 สตูลเทควันโด 6 2 2 10
19 สะท้านฟ้า เทควันโด ภูเก็ต 4 4
20 หัวอิฐเทควันโดยิม 3 3
21 โรงเรียนตะโหมด 3 1 4
  แกรนด์อย่างย่อ 209 2 27 45 283