สรุปยอดแข่ง
THAITAE OPEN INTERNATIONAL TAEKWONDO CHAMPIONSHIP PRINCESS'CUP 2017
ย้อนกลับ
  ทีม ต่อสู้ ต่อสู้เกราะไฟฟ้า พุมเซ Freestyle คู่ พุมเซ Freestyle ทีม พุมเซ Freestyle เดี่ยว พุมเซคู่ผสม พุมเซทีมผสม พุมเซเดี่ยว ผลรวม
จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม
1 ALL STAR 4 2 6
2 BANCHANG TKD.(ทีมA) 1 1
3 Hong Kong Taekwondo Associati 8 8
4 Junior Taekwondo Academy 2 2
5 KTG TAEKWONDO & ขส.ทบ. 11 1 1 4 17
6 Majlis Sukan Pahang Malaysia 3 3
7 OYP OLYMPIC 4 1 5
8 P.T.K.GYM 7 2 9
9 PIYAWAT TAEKWONDO (A) 2 3 12 11 9 53 90
10 Panther TaekwondoAcadamy India 3 3 6
11 RT XTREME MARTIAL ARTS [Aus] 2 2
12 SPS TAEKWONDO 20 20
13 Spider TKD Phuket 1 1
14 THE VISION 2 2
15 TIGER THAI FAMILY 2 2
16 Taekwondo oh do kwan[Aus] 8 8
17 pequeno tigre Japan 4 4
18 ชนะชัยยิม 2 2
  แกรนด์อย่างย่อ 59 30 2 4 13 11 9 60 188