สรุปยอดแข่ง
THAITAE OPEN INTERNATIONAL TAEKWONDO CHAMPIONSHIP PRINCESS'CUP 2017
ย้อนกลับ
  ทีม ต่อสู้ ต่อสู้ทีม 3 คน ต่อสู้เกราะไฟฟ้า พุมเซ Freestyle คู่ พุมเซ Freestyle ทีม พุมเซ Freestyle เดี่ยว พุมเซคู่ผสม พุมเซทีมผสม พุมเซเดี่ยว ผลรวม
จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม
1 ADVANCE TAEKWONDO TEAM 14 2 4 1 21
2 AIR FORCE TAEKWONDO ACADEMY 9 2 2 13
3 ALL STAR 71 13 84
4 Asian Taekwondo 5 1 6
5 Assumption College Thonburi 6 2 1 9
6 BC.TKD CLUB 11 1 1 1 1 15
7 BYS. ( บีคอนเฮ้าส์แย้มสอาด) 8 1 4 13
8 Boom Taekwondo Academy 5 5
9 C.H.U TEAM 4 1 3 10 18
10 ChampTKD 4 4
11 DGM TKD SPORT ACADMY INDIA 2 2
12 DTC&NP 28 1 29
13 HANSOO 12 1 13
14 HK Potential 1 1
15 HUAHIN TKD 11 2 1 3 17
16 Hong Kong Taekwondo Associati 8 8
17 JARAN IMPERIAL WORLD SAMRONG 16 1 5 22
18 Junior Taekwondo Academy 2 2
19 KTG TAEKWONDO 10 1 1 4 16
20 M.J Taekwondo 15 15
21 MWS-TKD 7 7
22 Majlis Sukan Pahang Malaysia 3 3
23 Majlis Sukan Pahang Malaysia 2 2
24 NATTAKORN GYM 2 2 4
25 OYP OLYMPIC 4 2 2 1 9
26 OYP OLYMPIC Klong 3 2 2
27 P.T.K.GYM 6 2 8
28 PIM T.K.D 1 1
29 PIYAWAT TAEKWONDO (A) 2 3 12 12 9 55 93
30 Panther TaekwondoAcadamy India 3 3 6
31 Phaitoon Taekwondo 13 1 14
32 RT XTREME MARTIAL ARTS [Aus] 2 2
33 Rajinibon School 1 2 3
34 S.P. เทควันโด้เพชรบุรี 9 9
35 SPS TAEKWONDO 20 4 24
36 ST.TAEKWONO 1 1
37 Silpakorn Junior 2 4 1 7
38 Super Kick Gym 10 10
39 TAEKWONDO SOCIETY 1 1 2
40 TAWEESILP ROMPO TAEKWONDO 19 1 20
41 TFI. india 2 2
42 THE EMPEROR 17 2 19
43 THE FAST TAEKWONDO 1 1
44 THE VISION 1 5 6
45 TIGER THAI FAMILY 22 1 1 5 29
46 TIGER THAI ซ.กันตนา 10 10
47 TKD. CENTER 15 5 5 25
48 Taekwondo oh do kwan[Aus] 8 8
49 The Best Fighter Taekwondo 13 3 1 2 3 22
50 The CHAMPION 8 7 15
51 The Heroes Taekwondo 3 4 7
52 Young's the unified martial ar 3 3
53 ZIAN TKD BANGPHAE 14 14
54 pequeno tigre Japan 4 4
55 คลองกุ่มเทควันโด 8 1 9
56 ชนะชัยยิม 13 13
57 ดนัย เทควันโด 12 3 15
58 ทวีศิลป์บรมราชชนนี 13 13
59 บางระจัน 9 9
60 พัชระยิม 16 16
61 มหาวิทยาลัยศิลปากร 4 4
62 วัน@บางแค 3 3 1 7
63 สโมสรบ้านบัวทอง 9 1 2 3 4 38 57
64 โรงเรียนทัศนีย์นาฏลีลา 4 4
  แกรนด์อย่างย่อ 510 14 103 4 4 23 17 21 156 852