สรุปยอดแข่ง
THE3rd TAEKWONDO CHARITY SHIELD CUP
ย้อนกลับ
  ทีม ต่อสู้ พุมเซเดี่ยว ผลรวม
จำนวนรวม จำนวนรวม จำนวนรวม
1 3J TAEKWONDO 37 1 38
2 AUGUSGA TAEKWONDO ACADEMY 8 8
3 JARAN IMPERIAL WORLD SAMRONG 5 5
4 SAMPRAN TAEKWONDO 1 1
5 SRC (ศรีราชาเทควันโด) 19 19
6 Silpakorn Junior 10 10
7 T.T TAEKWONDO 16 16
8 TKD.S.ONE จันทบุรี 5 1 6
9 pontanaet gym 10 10
10 บ้านจอมยุทธ 4 4
11 บ้านหมี่ TKD 3 3
12 ปากน้ำ สมุทรปราการ 8 8
13 พัชระยิม 3 3
14 พุฒิพัฒน์เทควันโดทีม 21 21
15 รุ่งเทควันโด 5 9 14
16 ศูนย์เยาวชนไทย - ญี่ปุ่น 4 4
17 เอกราชยิม 6 6
18 แต้จิ๋ว 6 6
19 โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ 1 1
20 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา 6 6
21 โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ 1 1
22 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ ยานนาวา 1 1
23 ไพรัตน์ยิม/สภ.บางบาล 25 25
  แกรนด์อย่างย่อ 205 11 216