รายชื่อนักกีฬาที่สมัครแล้ว
The 14th AU Taekwondo Princess' Cup Championship 2018
ย้อนกลับ
  ดูลำดับแข่ง รุ่นแข่งขัน จำนวนผู้เข้าร่วม
ประเภทต่อสู้
1 ต่อสู้ Class A 11-12ปี ชาย A -30KG. 1
2 ต่อสู้ Class A 11-12ปี ชาย B 30-33KG. 1
3 ต่อสู้ Class A 11-12ปี ชาย C 33-36KG. 1
4 ต่อสู้ Class A 11-12ปี ชาย D 36-39KG. 1
5 ต่อสู้ Class A 11-12ปี ชาย F 43-47KG. 1
6 ต่อสู้ Class A 9-10ปี ชาย A -23KG. 1
7 ต่อสู้ Class A 9-10ปี ชาย D 27-29KG. 1
8 ต่อสู้ Class A 9-10ปี ชาย G 36-40KG. 1
9 ต่อสู้ Class B 11-12ปี ชาย A -30KG. 1
10 ต่อสู้ Class B 11-12ปี ชาย E 39-43KG. 1
11 ต่อสู้ Class B 11-12ปี ชาย H +51KG. 1
12 ต่อสู้ Class B 11-12ปี หญิง C 33-36KG. 1
13 ต่อสู้ Class B 11-12ปี หญิง D 36-39KG. 1
14 ต่อสู้ Class B 13-14ปี ชาย C 41-44KG. 1
15 ต่อสู้ Class B 13-14ปี หญิง F 50-53KG. 1
16 ต่อสู้ Class B 15-17ปี ชาย C 48-51KG. 1
17 ต่อสู้ Class B 15-17ปี ชาย J +78KG. 1
18 ต่อสู้ Class B 15-17ปี หญิง E 49-52KG. 1
19 ต่อสู้ Class B 6ปี ชาย B 18-20KG. 1
20 ต่อสู้ Class B 6ปี หญิง B 18-20KG. 1
21 ต่อสู้ Class B 7-8ปี หญิง B 20-22KG. 1
22 ต่อสู้ Class B 7-8ปี หญิง C 22-24KG. 1
23 ต่อสู้ Class B 7-8ปี หญิง G +34KG. 1
24 ต่อสู้ Class B 9-10ปี ชาย A -23KG. 1
25 ต่อสู้ Class B 9-10ปี ชาย B 23-25KG. 1
26 ต่อสู้ Class B 9-10ปี หญิง A -23KG. 1
27 ต่อสู้ Class B 9-10ปี หญิง C 25-27KG. 1
28 ต่อสู้ Class C 6ปี ชาย A -18KG. 1
29 ต่อสู้ Class C 6ปี ชาย B 18-20KG. 1
30 ต่อสู้ Class C 6ปี ชาย C 20-22KG. 2
31 ต่อสู้ Class C 6ปี ชาย E 24-26KG. 1
32 ต่อสู้ Class C 6ปี ชาย F 26-28KG. 1
33 ต่อสู้ Class C 6ปี ชาย G +28KG. 1
34 ต่อสู้ Class C 6ปี หญิง A -18KG. 2
35 ต่อสู้ Class C 6ปี หญิง G +28KG. 1
36 ต่อสู้ Class C 7-8ปี ชาย A -20KG. 1
37 ต่อสู้ Class C 7-8ปี ชาย B 20-22KG. 3
38 ต่อสู้ Class C 7-8ปี ชาย C 22-24KG. 3
39 ต่อสู้ Class C 7-8ปี ชาย D 24-27KG. 2
40 ต่อสู้ Class C 7-8ปี ชาย E 27-30KG. 1
41 ต่อสู้ Class C 7-8ปี ชาย G +34KG. 1
42 ต่อสู้ Class C 7-8ปี หญิง A -20KG. 1
43 ต่อสู้ Class C 7-8ปี หญิง B 20-22KG. 1
44 ต่อสู้ Class C 7-8ปี หญิง C 22-24KG. 1
45 ต่อสู้ Class C 7-8ปี หญิง D 24-27KG. 1
46 ต่อสู้ Class C 7-8ปี หญิง E 27-30KG. 1
47 ต่อสู้ Class C 9-10ปี ชาย B 23-25KG. 1
48 ต่อสู้ Class C 9-10ปี ชาย C 25-27KG. 1
49 ต่อสู้ Class C 9-10ปี ชาย E 29-32KG. 1
50 ต่อสู้ Class C 9-10ปี ชาย F 32-36KG. 1
51 ต่อสู้ Class C 9-10ปี ชาย G 36-40KG. 2
52 ต่อสู้ Class C 9-10ปี ชาย H +40KG. 1
53 ต่อสู้ Class C 9-10ปี หญิง D 27-29KG. 1
ประเภทต่อสู้เกราะไฟฟ้า
54 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A +18 ปี ชาย A -54KG. 2
55 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A +18 ปี ชาย B 54-58KG. 2
56 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A +18 ปี ชาย C 58-63KG. 1
57 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A +18 ปี ชาย D 63-68KG. 1
58 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A +18 ปี ชาย E 68-74KG. 1
59 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A +18 ปี ชาย F 74-80KG. 2
60 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A +18 ปี ชาย G 80-87KG. 2
61 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A +18 ปี หญิง A -46KG. 1
62 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A +18 ปี หญิง B 46-49KG. 2
63 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A +18 ปี หญิง D 53-57KG. 4
64 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A +18 ปี หญิง E 57-62KG. 4
65 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A +18 ปี หญิง G 67-73KG. 1
66 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A +18 ปี หญิง H +73KG. 1
67 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 13-14 ปี ชาย A -38KG. 1
68 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 13-14 ปี ชาย B 38-41KG. 1
69 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 13-14 ปี ชาย C 41-44KG. 1
70 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 13-14 ปี ชาย E 47-50KG. 1
71 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 13-14 ปี หญิง A -38KG. 1
72 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 15-17 ปี ชาย A -45KG. 1
73 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 15-17 ปี ชาย B 45-48KG. 1
74 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 15-17 ปี ชาย E 55-59KG. 1
75 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 15-17 ปี ชาย F 59-63KG. 1
ประเภทพุมเซคู่ผสม
76 พุมเซคู่ผสม (2)Yellow Belt (C) -13ปี คู่ผสม 1
77 พุมเซคู่ผสม (2)Yellow Belt (D) -17ปี คู่ผสม 1
78 พุมเซคู่ผสม (3)Green Belt (B) -10ปี คู่ผสม 1
79 พุมเซคู่ผสม (3)Green Belt (C) -13ปี คู่ผสม 1
80 พุมเซคู่ผสม (7)Black-Red/Black Belt (E) +18ปี คู่ผสม 2
ประเภทพุมเซทีมผสม
81 พุมเซทีมผสม (2)Yellow Belt (A) -7ปี ทีมผสม 1
82 พุมเซทีมผสม (2)Yellow Belt (B) -10ปี ทีมผสม 1
83 พุมเซทีมผสม (2)Yellow Belt (C) -13ปี ทีมผสม 3
84 พุมเซทีมผสม (3)Green Belt (B) -10ปี ทีมผสม 1
85 พุมเซทีมผสม (3)Green Belt (C) -13ปี ทีมผสม 1
86 พุมเซทีมผสม (7)Black-Red/Black Belt (E) +18ปี ทีมผสม 2
ประเภทพุมเซเดี่ยว
87 พุมเซเดี่ยว (2)Yellow Belt (A) -7ปี ชาย 3
88 พุมเซเดี่ยว (2)Yellow Belt (A) -7ปี หญิง 1
89 พุมเซเดี่ยว (2)Yellow Belt (B) -10ปี ชาย 5
90 พุมเซเดี่ยว (2)Yellow Belt (B) -10ปี หญิง 3
91 พุมเซเดี่ยว (2)Yellow Belt (C) -13ปี ชาย 3
92 พุมเซเดี่ยว (2)Yellow Belt (C) -13ปี หญิง 3
93 พุมเซเดี่ยว (2)Yellow Belt (D) -17ปี ชาย 1
94 พุมเซเดี่ยว (2)Yellow Belt (D) -17ปี หญิง 1
95 พุมเซเดี่ยว (3)Green Belt (B) -10ปี ชาย 1
96 พุมเซเดี่ยว (3)Green Belt (B) -10ปี หญิง 2
97 พุมเซเดี่ยว (3)Green Belt (C) -13ปี ชาย 2
98 พุมเซเดี่ยว (3)Green Belt (C) -13ปี หญิง 1
99 พุมเซเดี่ยว (3)Green Belt (D) -17ปี ชาย 2
100 พุมเซเดี่ยว (4)Blue Belt (B) -10ปี ชาย 1
101 พุมเซเดี่ยว (4)Blue Belt (C) -13ปี ชาย 1
102 พุมเซเดี่ยว (5)Brown Belt (B) -10ปี ชาย 1
103 พุมเซเดี่ยว (5)Brown Belt (C) -13ปี ชาย 1
104 พุมเซเดี่ยว (5)Brown Belt (D) -17ปี ชาย 1
105 พุมเซเดี่ยว (6)Red Belt (C) -13ปี ชาย 1
106 พุมเซเดี่ยว (7)Black-Red/Black Belt (E) +18ปี ชาย 1
107 พุมเซเดี่ยว (7)Black-Red/Black Belt (E) +18ปี หญิง 4