รายชื่อนักกีฬาที่สมัครแล้ว
The 14th AU Taekwondo Princess' Cup Championship 2018
ย้อนกลับ
  ดูลำดับแข่ง รุ่นแข่งขัน จำนวนผู้เข้าร่วม
ประเภทต่อสู้
1 ต่อสู้ Class A 11-12ปี ชาย A -30KG. 7
2 ต่อสู้ Class A 11-12ปี ชาย B 30-33KG. 5
3 ต่อสู้ Class A 11-12ปี ชาย C 33-36KG. 3
4 ต่อสู้ Class A 11-12ปี ชาย D 36-39KG. 2
5 ต่อสู้ Class A 11-12ปี ชาย E 39-43KG. 3
6 ต่อสู้ Class A 11-12ปี ชาย G 47-51KG. 2
7 ต่อสู้ Class A 11-12ปี หญิง C 33-36KG. 3
8 ต่อสู้ Class A 11-12ปี หญิง E 39-43KG. 1
9 ต่อสู้ Class A 11-12ปี หญิง H +51KG. 1
10 ต่อสู้ Class A 7-8ปี ชาย A -20KG. 4
11 ต่อสู้ Class A 7-8ปี ชาย B 20-22KG. 5
12 ต่อสู้ Class A 7-8ปี ชาย E 27-30KG. 1
13 ต่อสู้ Class A 9-10ปี ชาย B 23-25KG. 2
14 ต่อสู้ Class A 9-10ปี ชาย C 25-27KG. 4
15 ต่อสู้ Class A 9-10ปี ชาย D 27-29KG. 2
16 ต่อสู้ Class A 9-10ปี ชาย E 29-32KG. 2
17 ต่อสู้ Class A 9-10ปี ชาย F 32-36KG. 2
18 ต่อสู้ Class A 9-10ปี ชาย G 36-40KG. 2
19 ต่อสู้ Class A 9-10ปี ชาย H +40KG. 1
20 ต่อสู้ Class A 9-10ปี หญิง B 23-25KG. 3
21 ต่อสู้ Class A 9-10ปี หญิง D 27-29KG. 4
22 ต่อสู้ Class B 11-12ปี ชาย A -30KG. 10
23 ต่อสู้ Class B 11-12ปี ชาย B 30-33KG. 3
24 ต่อสู้ Class B 11-12ปี ชาย C 33-36KG. 2
25 ต่อสู้ Class B 11-12ปี ชาย D 36-39KG. 3
26 ต่อสู้ Class B 11-12ปี ชาย E 39-43KG. 7
27 ต่อสู้ Class B 11-12ปี ชาย F 43-47KG. 1
28 ต่อสู้ Class B 11-12ปี ชาย G 47-51KG. 5
29 ต่อสู้ Class B 11-12ปี ชาย H +51KG. 5
30 ต่อสู้ Class B 11-12ปี หญิง A -30KG. 4
31 ต่อสู้ Class B 11-12ปี หญิง B 30-33KG. 2
32 ต่อสู้ Class B 11-12ปี หญิง C 33-36KG. 2
33 ต่อสู้ Class B 11-12ปี หญิง D 36-39KG. 2
34 ต่อสู้ Class B 11-12ปี หญิง E 39-43KG. 2
35 ต่อสู้ Class B 11-12ปี หญิง H +51KG. 1
36 ต่อสู้ Class B 13-14ปี ชาย A -38KG. 5
37 ต่อสู้ Class B 13-14ปี ชาย B 38-41KG. 3
38 ต่อสู้ Class B 13-14ปี ชาย C 41-44KG. 3
39 ต่อสู้ Class B 13-14ปี ชาย D 44-47KG. 1
40 ต่อสู้ Class B 13-14ปี ชาย E 47-50KG. 4
41 ต่อสู้ Class B 13-14ปี ชาย F 50-53KG. 4
42 ต่อสู้ Class B 13-14ปี ชาย G 53-56KG. 1
43 ต่อสู้ Class B 13-14ปี ชาย J +62KG. 2
44 ต่อสู้ Class B 13-14ปี หญิง A -38KG. 2
45 ต่อสู้ Class B 13-14ปี หญิง B 38-41KG. 5
46 ต่อสู้ Class B 13-14ปี หญิง G 53-56KG. 1
47 ต่อสู้ Class B 15-17ปี ชาย A -45KG. 2
48 ต่อสู้ Class B 15-17ปี ชาย B 45-48KG. 1
49 ต่อสู้ Class B 15-17ปี ชาย C 48-51KG. 2
50 ต่อสู้ Class B 15-17ปี ชาย D 51-55KG. 3
51 ต่อสู้ Class B 15-17ปี ชาย E 55-59KG. 3
52 ต่อสู้ Class B 15-17ปี ชาย F 59-63KG. 1
53 ต่อสู้ Class B 15-17ปี ชาย G 63-68KG. 1
54 ต่อสู้ Class B 15-17ปี ชาย H 68-73KG. 1
55 ต่อสู้ Class B 15-17ปี ชาย J +78KG. 3
56 ต่อสู้ Class B 15-17ปี หญิง E 49-52KG. 2
57 ต่อสู้ Class B 15-17ปี หญิง G 55-59KG. 2
58 ต่อสู้ Class B 6ปี ชาย A -18KG. 2
59 ต่อสู้ Class B 6ปี ชาย B 18-20KG. 2
60 ต่อสู้ Class B 6ปี หญิง B 18-20KG. 1
61 ต่อสู้ Class B 7-8ปี ชาย A -20KG. 4
62 ต่อสู้ Class B 7-8ปี ชาย B 20-22KG. 4
63 ต่อสู้ Class B 7-8ปี ชาย C 22-24KG. 2
64 ต่อสู้ Class B 7-8ปี ชาย D 24-27KG. 3
65 ต่อสู้ Class B 7-8ปี ชาย E 27-30KG. 1
66 ต่อสู้ Class B 7-8ปี ชาย F 30-34KG. 2
67 ต่อสู้ Class B 7-8ปี หญิง A -20KG. 1
68 ต่อสู้ Class B 7-8ปี หญิง B 20-22KG. 5
69 ต่อสู้ Class B 7-8ปี หญิง C 22-24KG. 5
70 ต่อสู้ Class B 9-10ปี ชาย A -23KG. 11
71 ต่อสู้ Class B 9-10ปี ชาย B 23-25KG. 8
72 ต่อสู้ Class B 9-10ปี ชาย C 25-27KG. 6
73 ต่อสู้ Class B 9-10ปี ชาย D 27-29KG. 8
74 ต่อสู้ Class B 9-10ปี ชาย E 29-32KG. 7
75 ต่อสู้ Class B 9-10ปี ชาย F 32-36KG. 4
76 ต่อสู้ Class B 9-10ปี ชาย G 36-40KG. 3
77 ต่อสู้ Class B 9-10ปี ชาย H +40KG. 5
78 ต่อสู้ Class B 9-10ปี หญิง A -23KG. 4
79 ต่อสู้ Class B 9-10ปี หญิง B 23-25KG. 5
80 ต่อสู้ Class B 9-10ปี หญิง C 25-27KG. 6
81 ต่อสู้ Class B 9-10ปี หญิง E 29-32KG. 3
82 ต่อสู้ Class C 6ปี ชาย A -18KG. 7
83 ต่อสู้ Class C 6ปี ชาย B 18-20KG. 4
84 ต่อสู้ Class C 6ปี ชาย C 20-22KG. 4
85 ต่อสู้ Class C 6ปี ชาย D 22-24KG. 2
86 ต่อสู้ Class C 6ปี ชาย E 24-26KG. 5
87 ต่อสู้ Class C 6ปี ชาย F 26-28KG. 2
88 ต่อสู้ Class C 6ปี ชาย G +28KG. 1
89 ต่อสู้ Class C 6ปี หญิง A -18KG. 5
90 ต่อสู้ Class C 6ปี หญิง C 20-22KG. 1
91 ต่อสู้ Class C 6ปี หญิง F 26-28KG. 1
92 ต่อสู้ Class C 6ปี หญิง G +28KG. 1
93 ต่อสู้ Class C 7-8ปี ชาย A -20KG. 5
94 ต่อสู้ Class C 7-8ปี ชาย B 20-22KG. 11
95 ต่อสู้ Class C 7-8ปี ชาย C 22-24KG. 11
96 ต่อสู้ Class C 7-8ปี ชาย D 24-27KG. 15
97 ต่อสู้ Class C 7-8ปี ชาย E 27-30KG. 6
98 ต่อสู้ Class C 7-8ปี ชาย F 30-34KG. 4
99 ต่อสู้ Class C 7-8ปี ชาย G +34KG. 5
100 ต่อสู้ Class C 7-8ปี หญิง A -20KG. 8
101 ต่อสู้ Class C 7-8ปี หญิง B 20-22KG. 8
102 ต่อสู้ Class C 7-8ปี หญิง C 22-24KG. 2
103 ต่อสู้ Class C 7-8ปี หญิง D 24-27KG. 3
104 ต่อสู้ Class C 7-8ปี หญิง E 27-30KG. 1
105 ต่อสู้ Class C 7-8ปี หญิง F 30-34KG. 1
106 ต่อสู้ Class C 7-8ปี หญิง G +34KG. 2
107 ต่อสู้ Class C 9-10ปี ชาย A -23KG. 6
108 ต่อสู้ Class C 9-10ปี ชาย B 23-25KG. 5
109 ต่อสู้ Class C 9-10ปี ชาย C 25-27KG. 10
110 ต่อสู้ Class C 9-10ปี ชาย D 27-29KG. 2
111 ต่อสู้ Class C 9-10ปี ชาย E 29-32KG. 3
112 ต่อสู้ Class C 9-10ปี ชาย F 32-36KG. 4
113 ต่อสู้ Class C 9-10ปี ชาย G 36-40KG. 6
114 ต่อสู้ Class C 9-10ปี ชาย H +40KG. 5
115 ต่อสู้ Class C 9-10ปี หญิง A -23KG. 2
116 ต่อสู้ Class C 9-10ปี หญิง B 23-25KG. 5
117 ต่อสู้ Class C 9-10ปี หญิง C 25-27KG. 2
118 ต่อสู้ Class C 9-10ปี หญิง D 27-29KG. 3
119 ต่อสู้ Class C 9-10ปี หญิง F 32-36KG. 2
120 ต่อสู้ Class C 9-10ปี หญิง H +40KG. 2
ประเภทต่อสู้เกราะไฟฟ้า
121 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A +18 ปี ชาย A -54KG. 5
122 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A +18 ปี ชาย B 54-58KG. 4
123 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A +18 ปี ชาย C 58-63KG. 6
124 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A +18 ปี ชาย D 63-68KG. 5
125 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A +18 ปี ชาย E 68-74KG. 4
126 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A +18 ปี ชาย F 74-80KG. 1
127 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A +18 ปี ชาย G 80-87KG. 5
128 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A +18 ปี ชาย H +87KG. 1
129 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A +18 ปี หญิง A -46KG. 2
130 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A +18 ปี หญิง B 46-49KG. 2
131 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A +18 ปี หญิง C 49-53KG. 5
132 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A +18 ปี หญิง D 53-57KG. 3
133 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A +18 ปี หญิง E 57-62KG. 4
134 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A +18 ปี หญิง F 62-67KG. 2
135 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A +18 ปี หญิง G 67-73KG. 2
136 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A +18 ปี หญิง H +73KG. 1
137 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 13-14 ปี ชาย A -38KG. 4
138 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 13-14 ปี ชาย C 41-44KG. 2
139 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 13-14 ปี ชาย D 44-47KG. 5
140 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 13-14 ปี ชาย E 47-50KG. 5
141 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 13-14 ปี ชาย F 50-53KG. 2
142 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 13-14 ปี ชาย G 53-56KG. 3
143 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 13-14 ปี ชาย I 59-62KG. 1
144 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 13-14 ปี หญิง A -38KG. 4
145 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 13-14 ปี หญิง B 38-41KG. 2
146 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 13-14 ปี หญิง C 41-44KG. 5
147 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 13-14 ปี หญิง D 44-47KG. 2
148 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 13-14 ปี หญิง E 47-50KG. 2
149 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 13-14 ปี หญิง F 50-53KG. 2
150 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 13-14 ปี หญิง H 56-59KG. 2
151 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 15-17 ปี ชาย A -45KG. 7
152 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 15-17 ปี ชาย B 45-48KG. 3
153 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 15-17 ปี ชาย C 48-51KG. 2
154 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 15-17 ปี ชาย D 51-55KG. 5
155 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 15-17 ปี ชาย E 55-59KG. 2
156 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 15-17 ปี ชาย G 63-68KG. 1
157 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 15-17 ปี ชาย H 68-73KG. 2
158 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 15-17 ปี ชาย I 73-78KG. 1
159 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 15-17 ปี หญิง A -42KG. 3
160 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 15-17 ปี หญิง B 42-44KG. 2
161 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 15-17 ปี หญิง E 49-52KG. 4
162 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 15-17 ปี หญิง F 52-55KG. 3
163 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 15-17 ปี หญิง G 55-59KG. 2
164 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 15-17 ปี หญิง J +68KG. 1
ประเภทพุมเซคู่ผสม
165 พุมเซคู่ผสม (2)Yellow Belt (A) -7ปี คู่ผสม 1
166 พุมเซคู่ผสม (2)Yellow Belt (B) -10ปี คู่ผสม 1
167 พุมเซคู่ผสม (2)Yellow Belt (C) -13ปี คู่ผสม 2
168 พุมเซคู่ผสม (2)Yellow Belt (D) -17ปี คู่ผสม 2
169 พุมเซคู่ผสม (3)Green Belt (B) -10ปี คู่ผสม 2
170 พุมเซคู่ผสม (3)Green Belt (C) -13ปี คู่ผสม 3
171 พุมเซคู่ผสม (3)Green Belt (D) -17ปี คู่ผสม 1
172 พุมเซคู่ผสม (4)Blue Belt (B) -10ปี คู่ผสม 2
173 พุมเซคู่ผสม (4)Blue Belt (C) -13ปี คู่ผสม 2
174 พุมเซคู่ผสม (5)Brown Belt (D) -17ปี คู่ผสม 2
175 พุมเซคู่ผสม (6)Red Belt (C) -13ปี คู่ผสม 4
176 พุมเซคู่ผสม (7)Black-Red/Black Belt (C) -13ปี คู่ผสม 1
177 พุมเซคู่ผสม (7)Black-Red/Black Belt (D) -17ปี คู่ผสม 2
178 พุมเซคู่ผสม (7)Black-Red/Black Belt (E) +18ปี คู่ผสม 2
ประเภทพุมเซทีมผสม
179 พุมเซทีมผสม (2)Yellow Belt (A) -7ปี ทีมผสม 1
180 พุมเซทีมผสม (2)Yellow Belt (B) -10ปี ทีมผสม 2
181 พุมเซทีมผสม (2)Yellow Belt (C) -13ปี ทีมผสม 3
182 พุมเซทีมผสม (3)Green Belt (B) -10ปี ทีมผสม 1
183 พุมเซทีมผสม (3)Green Belt (C) -13ปี ทีมผสม 1
184 พุมเซทีมผสม (4)Blue Belt (B) -10ปี ทีมผสม 1
185 พุมเซทีมผสม (5)Brown Belt (B) -10ปี ทีมผสม 1
186 พุมเซทีมผสม (6)Red Belt (B) -10ปี ทีมผสม 1
187 พุมเซทีมผสม (7)Black-Red/Black Belt (C) -13ปี ทีมผสม 2
188 พุมเซทีมผสม (7)Black-Red/Black Belt (D) -17ปี ทีมผสม 2
189 พุมเซทีมผสม (7)Black-Red/Black Belt (E) +18ปี ทีมผสม 3
ประเภทพุมเซเดี่ยว
190 พุมเซเดี่ยว (1)White Belt (B) -10ปี ชาย 1
191 พุมเซเดี่ยว (1)White Belt (B) -10ปี หญิง 1
192 พุมเซเดี่ยว (2)Yellow Belt (A) -7ปี ชาย 8
193 พุมเซเดี่ยว (2)Yellow Belt (A) -7ปี หญิง 3
194 พุมเซเดี่ยว (2)Yellow Belt (B) -10ปี ชาย 8
195 พุมเซเดี่ยว (2)Yellow Belt (B) -10ปี หญิง 11
196 พุมเซเดี่ยว (2)Yellow Belt (C) -13ปี ชาย 8
197 พุมเซเดี่ยว (2)Yellow Belt (C) -13ปี หญิง 7
198 พุมเซเดี่ยว (2)Yellow Belt (D) -17ปี ชาย 3
199 พุมเซเดี่ยว (2)Yellow Belt (D) -17ปี หญิง 3
200 พุมเซเดี่ยว (2)Yellow Belt (E) +18ปี หญิง 1
201 พุมเซเดี่ยว (3)Green Belt (A) -7ปี ชาย 2
202 พุมเซเดี่ยว (3)Green Belt (A) -7ปี หญิง 2
203 พุมเซเดี่ยว (3)Green Belt (B) -10ปี ชาย 5
204 พุมเซเดี่ยว (3)Green Belt (B) -10ปี หญิง 10
205 พุมเซเดี่ยว (3)Green Belt (C) -13ปี ชาย 6
206 พุมเซเดี่ยว (3)Green Belt (C) -13ปี หญิง 5
207 พุมเซเดี่ยว (3)Green Belt (D) -17ปี ชาย 2
208 พุมเซเดี่ยว (3)Green Belt (D) -17ปี หญิง 1
209 พุมเซเดี่ยว (4)Blue Belt (A) -7ปี ชาย 2
210 พุมเซเดี่ยว (4)Blue Belt (B) -10ปี ชาย 5
211 พุมเซเดี่ยว (4)Blue Belt (B) -10ปี หญิง 4
212 พุมเซเดี่ยว (4)Blue Belt (C) -13ปี ชาย 3
213 พุมเซเดี่ยว (4)Blue Belt (C) -13ปี หญิง 6
214 พุมเซเดี่ยว (4)Blue Belt (D) -17ปี หญิง 1
215 พุมเซเดี่ยว (4)Blue Belt (E) +18ปี ชาย 2
216 พุมเซเดี่ยว (5)Brown Belt (B) -10ปี หญิง 1
217 พุมเซเดี่ยว (5)Brown Belt (C) -13ปี ชาย 5
218 พุมเซเดี่ยว (5)Brown Belt (C) -13ปี หญิง 2
219 พุมเซเดี่ยว (5)Brown Belt (D) -17ปี ชาย 3
220 พุมเซเดี่ยว (5)Brown Belt (D) -17ปี หญิง 4
221 พุมเซเดี่ยว (6)Red Belt (A) -7ปี หญิง 3
222 พุมเซเดี่ยว (6)Red Belt (B) -10ปี หญิง 6
223 พุมเซเดี่ยว (6)Red Belt (C) -13ปี ชาย 7
224 พุมเซเดี่ยว (6)Red Belt (C) -13ปี หญิง 5
225 พุมเซเดี่ยว (7)Black-Red/Black Belt (B) -10ปี ชาย 2
226 พุมเซเดี่ยว (7)Black-Red/Black Belt (B) -10ปี หญิง 1
227 พุมเซเดี่ยว (7)Black-Red/Black Belt (C) -13ปี ชาย 4
228 พุมเซเดี่ยว (7)Black-Red/Black Belt (C) -13ปี หญิง 6
229 พุมเซเดี่ยว (7)Black-Red/Black Belt (D) -17ปี ชาย 5
230 พุมเซเดี่ยว (7)Black-Red/Black Belt (D) -17ปี หญิง 6
231 พุมเซเดี่ยว (7)Black-Red/Black Belt (E) +18ปี ชาย 4
232 พุมเซเดี่ยว (7)Black-Red/Black Belt (E) +18ปี หญิง 7