รายชื่อนักกีฬาที่สมัครแล้ว
SEACON TAEKWONDO SCHOOL FESTIVAL 2017
ย้อนกลับ
  ดูลำดับแข่ง รุ่นแข่งขัน จำนวนผู้เข้าร่วม
ประเภทต่อสู้
1 ต่อสู้ Class B 6ปี ชาย B 18-20กก. 1
2 ต่อสู้ Class B 6ปี ชาย C 20-23กก. 1
3 ต่อสู้ Class B 6ปี หญิง E +26กก. 1
4 ต่อสู้ Class B 7-8ปี ชาย A -20กก. 2
5 ต่อสู้ Class B 7-8ปี ชาย B 20-23กก. 1
6 ต่อสู้ Class B 7-8ปี ชาย G +36กก. 1
7 ต่อสู้ Class B 7-8ปี หญิง A -20กก. 1
8 ต่อสู้ Class C 13-14ปี หญิง H +58กก. 1
9 ต่อสู้ Class C 6ปี ชาย A -18กก. 2
10 ต่อสู้ Class C 6ปี ชาย E +26กก. 1
11 ต่อสู้ Class C 6ปี หญิง B 18-20กก. 1
12 ต่อสู้ Class C 6ปี หญิง C 20-23กก. 2
13 ต่อสู้ Class C 6ปี หญิง E +26กก. 2
14 ต่อสู้ Class C 7-8ปี ชาย C 23-26กก. 1
15 ต่อสู้ Class C 7-8ปี ชาย G +36กก. 2
16 ต่อสู้ Class C 7-8ปี หญิง A -20กก. 1
17 ต่อสู้ Class C 9-10ปี ชาย E 32-36กก. 1
18 ต่อสู้ Class C 9-10ปี หญิง G +40กก. 1
19 ต่อสู้ Class School 11-12ปี ชาย A -26กก. 1
20 ต่อสู้ Class School 11-12ปี ชาย F 39-42กก. 1
21 ต่อสู้ Class School 6ปี ชาย B 18-20กก. 1
22 ต่อสู้ Class School 7-8ปี หญิง B 20-23กก. 2
ประเภทพุมเซเดี่ยว
23 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว A -6ปี หญิง 1
24 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว C 9-10ปี หญิง 1
25 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว B 7-8ปี ชาย 1