รายชื่อนักกีฬาที่สมัครแล้ว
SEACON TAEKWONDO SCHOOL FESTIVAL 2017
ย้อนกลับ
  ดูลำดับแข่ง รุ่นแข่งขัน จำนวนผู้เข้าร่วม
ประเภทต่อสู้
1 ต่อสู้ Class B 11-12ปี ชาย C 29-33กก. 2
2 ต่อสู้ Class B 11-12ปี ชาย F 39-42กก. 3
3 ต่อสู้ Class B 11-12ปี ชาย I +49กก. 4
4 ต่อสู้ Class B 11-12ปี หญิง B 26-29กก. 1
5 ต่อสู้ Class B 11-12ปี หญิง E 36-39กก. 3
6 ต่อสู้ Class B 11-12ปี หญิง F 39-42กก. 2
7 ต่อสู้ Class B 11-12ปี หญิง H 45-49กก. 1
8 ต่อสู้ Class B 13-14ปี ชาย A -35กก. 2
9 ต่อสู้ Class B 13-14ปี ชาย D 43-48กก. 2
10 ต่อสู้ Class B 13-14ปี ชาย E 48-53กก. 1
11 ต่อสู้ Class B 13-14ปี ชาย H +62กก. 2
12 ต่อสู้ Class B 13-14ปี หญิง B 34-38กก. 1
13 ต่อสู้ Class B 13-14ปี หญิง F 50-54กก. 1
14 ต่อสู้ Class B 13-14ปี หญิง H +58กก. 1
15 ต่อสู้ Class B 15-17ปี ชาย D 53-57กก. 1
16 ต่อสู้ Class B 15-17ปี หญิง D 50-54กก. 1
17 ต่อสู้ Class B 6ปี ชาย A -18กก. 1
18 ต่อสู้ Class B 6ปี ชาย B 18-20กก. 1
19 ต่อสู้ Class B 6ปี ชาย C 20-23กก. 1
20 ต่อสู้ Class B 6ปี หญิง C 20-23กก. 1
21 ต่อสู้ Class B 6ปี หญิง E +26กก. 1
22 ต่อสู้ Class B 7-8ปี ชาย A -20กก. 5
23 ต่อสู้ Class B 7-8ปี ชาย B 20-23กก. 7
24 ต่อสู้ Class B 7-8ปี ชาย C 23-26กก. 5
25 ต่อสู้ Class B 7-8ปี ชาย D 26-29กก. 2
26 ต่อสู้ Class B 7-8ปี ชาย G +36กก. 3
27 ต่อสู้ Class B 7-8ปี หญิง B 20-23กก. 1
28 ต่อสู้ Class B 7-8ปี หญิง C 23-26กก. 4
29 ต่อสู้ Class B 9-10ปี ชาย B 23-26กก. 4
30 ต่อสู้ Class B 9-10ปี ชาย C 26-29กก. 1
31 ต่อสู้ Class B 9-10ปี ชาย D 29-32กก. 3
32 ต่อสู้ Class B 9-10ปี ชาย E 32-36กก. 2
33 ต่อสู้ Class B 9-10ปี ชาย F 36-40กก. 2
34 ต่อสู้ Class B 9-10ปี ชาย G +40กก. 4
35 ต่อสู้ Class B 9-10ปี หญิง A -23กก. 3
36 ต่อสู้ Class B 9-10ปี หญิง C 26-29กก. 2
37 ต่อสู้ Class B 9-10ปี หญิง G +40กก. 1
38 ต่อสู้ Class C 11-12ปี ชาย D 33-36กก. 2
39 ต่อสู้ Class C 11-12ปี ชาย F 39-42กก. 2
40 ต่อสู้ Class C 11-12ปี ชาย I +49กก. 2
41 ต่อสู้ Class C 11-12ปี หญิง D 33-36กก. 1
42 ต่อสู้ Class C 11-12ปี หญิง F 39-42กก. 4
43 ต่อสู้ Class C 11-12ปี หญิง G 42-45กก. 1
44 ต่อสู้ Class C 11-12ปี หญิง I +49กก. 3
45 ต่อสู้ Class C 13-14ปี ชาย C 39-43กก. 1
46 ต่อสู้ Class C 13-14ปี ชาย D 43-48กก. 3
47 ต่อสู้ Class C 13-14ปี ชาย H +62กก. 1
48 ต่อสู้ Class C 13-14ปี หญิง B 34-38กก. 1
49 ต่อสู้ Class C 13-14ปี หญิง D 42-46กก. 1
50 ต่อสู้ Class C 13-14ปี หญิง E 46-50กก. 1
51 ต่อสู้ Class C 13-14ปี หญิง H +58กก. 2
52 ต่อสู้ Class C 15-17ปี หญิง C 46-50กก. 1
53 ต่อสู้ Class C 15-17ปี หญิง E 54-58กก. 1
54 ต่อสู้ Class C 6ปี ชาย A -18กก. 5
55 ต่อสู้ Class C 6ปี ชาย B 18-20กก. 3
56 ต่อสู้ Class C 6ปี ชาย C 20-23กก. 4
57 ต่อสู้ Class C 6ปี ชาย D 23-26กก. 3
58 ต่อสู้ Class C 6ปี ชาย E +26กก. 5
59 ต่อสู้ Class C 6ปี หญิง B 18-20กก. 4
60 ต่อสู้ Class C 6ปี หญิง C 20-23กก. 3
61 ต่อสู้ Class C 6ปี หญิง E +26กก. 2
62 ต่อสู้ Class C 7-8ปี ชาย A -20กก. 2
63 ต่อสู้ Class C 7-8ปี ชาย B 20-23กก. 8
64 ต่อสู้ Class C 7-8ปี ชาย C 23-26กก. 7
65 ต่อสู้ Class C 7-8ปี ชาย D 26-29กก. 4
66 ต่อสู้ Class C 7-8ปี ชาย E 29-33กก. 1
67 ต่อสู้ Class C 7-8ปี ชาย F 33-36กก. 2
68 ต่อสู้ Class C 7-8ปี ชาย G +36กก. 3
69 ต่อสู้ Class C 7-8ปี หญิง A -20กก. 3
70 ต่อสู้ Class C 7-8ปี หญิง B 20-23กก. 3
71 ต่อสู้ Class C 7-8ปี หญิง C 23-26กก. 4
72 ต่อสู้ Class C 7-8ปี หญิง D 26-29กก. 1
73 ต่อสู้ Class C 7-8ปี หญิง G +36กก. 2
74 ต่อสู้ Class C 9-10ปี ชาย A -23กก. 3
75 ต่อสู้ Class C 9-10ปี ชาย B 23-26กก. 5
76 ต่อสู้ Class C 9-10ปี ชาย C 26-29กก. 4
77 ต่อสู้ Class C 9-10ปี ชาย D 29-32กก. 2
78 ต่อสู้ Class C 9-10ปี ชาย E 32-36กก. 1
79 ต่อสู้ Class C 9-10ปี ชาย F 36-40กก. 1
80 ต่อสู้ Class C 9-10ปี ชาย G +40กก. 3
81 ต่อสู้ Class C 9-10ปี หญิง C 26-29กก. 1
82 ต่อสู้ Class C 9-10ปี หญิง D 29-32กก. 2
83 ต่อสู้ Class C 9-10ปี หญิง G +40กก. 3
84 ต่อสู้ Class School 11-12ปี ชาย A -26กก. 1
85 ต่อสู้ Class School 11-12ปี ชาย B 26-29กก. 1
86 ต่อสู้ Class School 11-12ปี ชาย F 39-42กก. 2
87 ต่อสู้ Class School 11-12ปี ชาย G 42-45กก. 1
88 ต่อสู้ Class School 11-12ปี หญิง C 29-33กก. 1
89 ต่อสู้ Class School 11-12ปี หญิง E 36-39กก. 1
90 ต่อสู้ Class School 13-14ปี หญิง H +58กก. 1
91 ต่อสู้ Class School 15-17ปี หญิง D 50-54กก. 1
92 ต่อสู้ Class School 6ปี ชาย A -18กก. 7
93 ต่อสู้ Class School 6ปี ชาย B 18-20กก. 12
94 ต่อสู้ Class School 6ปี ชาย C 20-23กก. 5
95 ต่อสู้ Class School 6ปี ชาย D 23-26กก. 3
96 ต่อสู้ Class School 6ปี หญิง A -18กก. 4
97 ต่อสู้ Class School 6ปี หญิง C 20-23กก. 1
98 ต่อสู้ Class School 7-8ปี ชาย B 20-23กก. 4
99 ต่อสู้ Class School 7-8ปี ชาย C 23-26กก. 6
100 ต่อสู้ Class School 7-8ปี ชาย D 26-29กก. 6
101 ต่อสู้ Class School 7-8ปี ชาย E 29-33กก. 3
102 ต่อสู้ Class School 7-8ปี ชาย F 33-36กก. 2
103 ต่อสู้ Class School 7-8ปี ชาย G +36กก. 1
104 ต่อสู้ Class School 7-8ปี หญิง B 20-23กก. 3
105 ต่อสู้ Class School 7-8ปี หญิง C 23-26กก. 1
106 ต่อสู้ Class School 9-10ปี ชาย B 23-26กก. 3
107 ต่อสู้ Class School 9-10ปี ชาย C 26-29กก. 2
108 ต่อสู้ Class School 9-10ปี ชาย E 32-36กก. 1
109 ต่อสู้ Class School 9-10ปี ชาย F 36-40กก. 1
110 ต่อสู้ Class School 9-10ปี ชาย G +40กก. 1
111 ต่อสู้ Class School 9-10ปี หญิง A -23กก. 1
112 ต่อสู้ Class School 9-10ปี หญิง B 23-26กก. 2
113 ต่อสู้ Class School 9-10ปี หญิง C 26-29กก. 2
114 ต่อสู้ Class School 9-10ปี หญิง D 29-32กก. 3
115 ต่อสู้ Class School 9-10ปี หญิง F 36-40กก. 3
116 ต่อสู้ Class School 9-10ปี หญิง G +40กก. 1
ประเภทพุมเซ Freestyle คู่
117 พุมเซ Freestyle คู่ OPEN (C)+15ปี คู่ผสม 1
ประเภทพุมเซ Freestyle ทีม
118 พุมเซ Freestyle ทีม OPEN (A)-10ปี ทีม 1
119 พุมเซ Freestyle ทีม OPEN (B)-14ปี ทีม 2
120 พุมเซ Freestyle ทีม OPEN (C)+15ปี ทีม 1
ประเภทพุมเซ Freestyle เดี่ยว
121 พุมเซ Freestyle เดี่ยว OPEN (A)-10ปี ชาย 1
122 พุมเซ Freestyle เดี่ยว OPEN (A)-10ปี หญิง 2
123 พุมเซ Freestyle เดี่ยว OPEN (B)-14ปี ชาย 3
124 พุมเซ Freestyle เดี่ยว OPEN (C)+15ปี ชาย 1
125 พุมเซ Freestyle เดี่ยว OPEN (C)+15ปี หญิง 1
ประเภทพุมเซคู่ผสม
126 พุมเซคู่ผสม (3)สายเขียว C 9-10ปี คู่ผสม 1
127 พุมเซคู่ผสม (5)สายน้ำตาล C 9-10ปี คู่ผสม 2
128 พุมเซคู่ผสม (7)สายดำ/ดำแดง D 11-12ปี คู่ผสม 1
129 พุมเซคู่ผสม (7)สายดำ/ดำแดง F 15-18ปี คู่ผสม 2
ประเภทพุมเซทีมผสม
130 พุมเซทีมผสม (3)สายเขียว C 9-10ปี ทีมผสม 2
131 พุมเซทีมผสม (6)สายแดง D 11-12ปี ทีมผสม 1
132 พุมเซทีมผสม (7)สายดำ/ดำแดง D 11-12ปี ทีมผสม 1
133 พุมเซทีมผสม (7)สายดำ/ดำแดง E 13-14ปี ทีมผสม 1
134 พุมเซทีมผสม (7)สายดำ/ดำแดง F 15-18ปี ทีมผสม 1
ประเภทพุมเซเดี่ยว
135 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว A -6ปี หญิง 1
136 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว C 9-10ปี หญิง 1
137 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง A -6ปี ชาย 8
138 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง A -6ปี หญิง 4
139 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง C 9-10ปี ชาย 2
140 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง C 9-10ปี หญิง 1
141 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว A -6ปี ชาย 2
142 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว B 7-8ปี ชาย 2
143 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว B 7-8ปี หญิง 2
144 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว C 9-10ปี ชาย 4
145 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว C 9-10ปี หญิง 3
146 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว E 13-14ปี หญิง 1
147 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว F +15ปี หญิง 2
148 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า B 7-8ปี ชาย 2
149 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า B 7-8ปี หญิง 1
150 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า C 9-10ปี ชาย 4
151 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า C 9-10ปี หญิง 4
152 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า E 13-14ปี ชาย 1
153 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า F +15ปี หญิง 1
154 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล C 9-10ปี ชาย 3
155 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล C 9-10ปี หญิง 3
156 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล D 11-12ปี หญิง 2
157 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล F +15ปี หญิง 2
158 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง C 9-10ปี หญิง 3
159 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง D 11-12ปี หญิง 3
160 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง E 13-14ปี หญิง 1
161 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง C 9-10ปี หญิง 3
162 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง D 11-12ปี ชาย 2
163 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง D 11-12ปี หญิง 3
164 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง E 13-14ปี ชาย 1
165 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง E 13-14ปี หญิง 2
166 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง F +15ปี ชาย 2
167 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง F +15ปี หญิง 5