รายชื่อนักกีฬาที่สมัครแล้ว
การแข่งขันเทควันโด พัทลุง โอเพ่น ครั้งที่5
ย้อนกลับ
  ดูลำดับแข่ง รุ่นแข่งขัน จำนวนผู้เข้าร่วม
ประเภทต่อสู้
1 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย A -30กก. 12
2 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย C 33-36กก. 2
3 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย D 36-39กก. 2
4 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย E 39-43กก. 2
5 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย H +51กก. 2
6 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย ิB 30-33กก. 5
7 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี หญิง A -30กก. 2
8 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี หญิง C 33-36กก. 1
9 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี หญิง ิB 30-33กก. 1
10 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี ชาย A -20กก. 2
11 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี ชาย B 20-22กก. 2
12 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี ชาย C 22-24กก. 1
13 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี ชาย G 34-38กก. 1
14 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย A -23กก. 2
15 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย B 23-25กก. 4
16 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย C 25-27กก. 5
17 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย D 27-29กก. 3
18 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย E 29-32กก. 3
19 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย G 36-40กก. 2
20 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี หญิง A -23กก. 2
21 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี หญิง B 23-25กก. 2
22 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี หญิง G 36-40กก. 1
23 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย A -30กก. 3
24 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย C 33-36กก. 3
25 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย D 36-39กก. 1
26 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย F 43-47กก. 1
27 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง A -30กก. 2
28 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง E 39-43กก. 1
29 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย D 41-45กก. 1
30 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย E 45-49กก. 1
31 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย J +65กก. 1
32 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง E 45-49กก. 1
33 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง H 57-61กก. 1
34 ต่อสู้ Class B ยุวชน 5-6ปี ชาย B 18-20กก. 3
35 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย A -20กก. 4
36 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย B 20-22กก. 2
37 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย C 22-24กก. 2
38 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย E 27-30กก. 1
39 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย F 30-34กก. 1
40 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี หญิง A -20กก. 2
41 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี หญิง B 20-22กก. 2
42 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี หญิง C 22-24กก. 2
43 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย A -23กก. 3
44 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย B 23-25กก. 2
45 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย C 25-27กก. 2
46 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย D 27-29กก. 4
47 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย E 29-32กก. 1
48 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย F 32-36กก. 3
49 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง A -23กก. 1
50 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง C 25-27กก. 1
51 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง E 29-32กก. 2
52 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง F 32-36กก. 2
53 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี ชาย B 45-48กก. 1
54 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี ชาย D 51-55กก. 2
55 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี ชาย F 59-63กก. 1
56 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย A -30กก. 4
57 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย D 36-39กก. 1
58 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย E 39-43กก. 1
59 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย H +51กก. 3
60 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย ิB 30-33กก. 1
61 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง A -30กก. 2
62 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง D 36-39กก. 1
63 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง G 47-51กก. 1
64 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง H +51กก. 1
65 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง ิB 30-33กก. 2
66 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี ชาย D 41-45กก. 1
67 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี ชาย F 49-53กก. 1
68 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี ชาย G 53-57กก. 1
69 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี ชาย J +65กก. 1
70 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี หญิง B 33-37กก. 1
71 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี หญิง C 37-41กก. 2
72 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี หญิง E 45-49กก. 1
73 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี หญิง F 49-53กก. 1
74 ต่อสู้ Class C ยุวชน 3-4ปี ชาย A -15กก. 1
75 ต่อสู้ Class C ยุวชน 3-4ปี ชาย B 15-18กก. 1
76 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย B 18-20กก. 1
77 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย C 20-22กก. 4
78 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย E +24กก. 5
79 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี หญิง A -18กก. 2
80 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี หญิง B 18-20กก. 1
81 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย A -20กก. 4
82 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย B 20-22กก. 4
83 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย C 22-24กก. 2
84 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย D 24-27กก. 3
85 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย E 27-30กก. 1
86 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย F 30-34กก. 2
87 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย G 34-38กก. 2
88 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง A -20กก. 3
89 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง B 20-22กก. 3
90 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง D 24-27กก. 4
91 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง E 27-30กก. 3
92 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง F 30-34กก. 1
93 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย A -23กก. 3
94 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย B 23-25กก. 3
95 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย C 25-27กก. 1
96 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย D 27-29กก. 1
97 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย F 32-36กก. 1
98 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง D 27-29กก. 3
99 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง E 29-32กก. 2
100 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง F 32-36กก. 2
101 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง H +40กก. 1
ประเภทต่อสู้ทีม 3 คน
102 ต่อสู้ทีม 3 คน Class OPEN ยุวชน 9-10 ปี ทีมชาย -110กก. 2
ประเภทต่อสู้เกราะไฟฟ้า
103 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย B 33-37กก. 2
104 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย C 37-41กก. 2
105 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย E 45-49กก. 2
106 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย F 49-53กก. 1
107 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง A -33กก. 4
108 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง B 33-37กก. 3
109 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง C 37-41กก. 2
110 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง D 41-45กก. 2
111 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง G 53-57กก. 1
112 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย B 45-48กก. 3
113 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย F 59-63กก. 1
114 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี หญิง C 44-46กก. 3
115 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี หญิง E 49-52กก. 1
ประเภทพุมเซเดี่ยว
116 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง A -6ปี ชาย 1
117 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง B 7-8ปี ชาย 3
118 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง B 7-8ปี หญิง 6
119 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง C 9-10ปี ชาย 2
120 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง C 9-10ปี หญิง 1
121 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง D 11-12ปี ชาย 1
122 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง D 11-12ปี หญิง 1
123 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง E 13-14ปี หญิง 1
124 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง F 15-17ปี ชาย 1
125 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง F 15-17ปี หญิง 1
126 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว B 7-8ปี ชาย 3
127 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว B 7-8ปี หญิง 1
128 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว C 9-10ปี ชาย 2
129 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว C 9-10ปี หญิง 2
130 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว D 11-12ปี ชาย 2
131 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า C 9-10ปี ชาย 1
132 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า C 9-10ปี หญิง 1
133 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล C 9-10ปี ชาย 1
134 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล C 9-10ปี หญิง 1
135 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล D 11-12ปี หญิง 1
136 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล E 13-14ปี หญิง 1
137 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง C 9-10ปี ชาย 2
138 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง C 9-10ปี หญิง 1
139 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง D 11-12ปี ชาย 1
140 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง B 7-8ปี ชาย 1
141 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง C 9-10ปี ชาย 2
142 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง C 9-10ปี หญิง 1
143 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง D 11-12ปี ชาย 2
144 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง D 11-12ปี หญิง 1