รายชื่อนักกีฬาที่สมัครแล้ว
กุ้ยหลินเมืองไทย เทควันโด แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1
ย้อนกลับ
  ดูลำดับแข่ง รุ่นแข่งขัน จำนวนผู้เข้าร่วม
ประเภทต่อสู้
1 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย A -25กก. 2
2 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย B 25-28กก. 4
3 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย C 28-31กก. 10
4 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย D 31-34กก. 5
5 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย E 34-38กก. 4
6 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย F 38-42กก. 8
7 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย G 42-46กก. 1
8 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย I +50กก. 5
9 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี หญิง B 25-28กก. 1
10 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี หญิง C 28-31กก. 3
11 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี หญิง D 31-34กก. 4
12 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี หญิง E 34-38กก. 2
13 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี หญิง F 38-42กก. 2
14 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี หญิง G 42-46กก. 3
15 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี หญิง I +50กก. 1
16 ต่อสู้ Class A ยุวชน 5-6ปี ชาย A -18กก. 1
17 ต่อสู้ Class A ยุวชน 5-6ปี ชาย B 18-20กก. 1
18 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี ชาย A -20กก. 2
19 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี ชาย C 22-24กก. 3
20 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี หญิง A -20กก. 2
21 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี หญิง B 20-22กก. 2
22 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี หญิง C 22-24กก. 2
23 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย A -23กก. 4
24 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย B 23-25กก. 3
25 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย C 25-27กก. 6
26 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย D 27-29กก. 3
27 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย F 32-36กก. 3
28 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย G 36-40กก. 2
29 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย H +40กก. 3
30 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี หญิง A -23กก. 3
31 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี หญิง B 23-25กก. 4
32 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี หญิง C 25-27กก. 3
33 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี หญิง E 29-32กก. 2
34 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี หญิง F 32-36กก. 1
35 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย A -25กก. 1
36 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย B 25-28กก. 3
37 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย C 28-31กก. 4
38 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย D 31-34กก. 5
39 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย E 34-38กก. 4
40 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย F 38-42กก. 2
41 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย G 42-46กก. 4
42 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย H 46-50กก. 1
43 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย I +50กก. 2
44 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง B 25-28กก. 1
45 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง D 31-34กก. 1
46 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง F 38-42กก. 3
47 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย B 33-37กก. 2
48 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย C 37-41กก. 1
49 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย E 45-49กก. 5
50 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย J +65กก. 1
51 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง A -33กก. 2
52 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง C 37-41กก. 1
53 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง E 45-49กก. 2
54 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง F 49-53กก. 1
55 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี หญิง J +65กก. 1
56 ต่อสู้ Class B ยุวชน 5-6ปี ชาย A -18กก. 3
57 ต่อสู้ Class B ยุวชน 5-6ปี ชาย B 18-20กก. 4
58 ต่อสู้ Class B ยุวชน 5-6ปี ชาย C 20-22กก. 1
59 ต่อสู้ Class B ยุวชน 5-6ปี หญิง A -18กก. 1
60 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย A -20กก. 4
61 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย B 20-22กก. 5
62 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย C 22-24กก. 6
63 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย D 24-27กก. 1
64 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย E 27-30กก. 1
65 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย F 30-34กก. 3
66 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี หญิง A -20กก. 1
67 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี หญิง B 20-22กก. 2
68 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี หญิง C 22-24กก. 1
69 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี หญิง D 24-27กก. 4
70 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี หญิง G 34-38กก. 1
71 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย A -23กก. 6
72 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย B 23-25กก. 7
73 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย C 25-27กก. 2
74 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย D 27-29กก. 7
75 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย E 29-32กก. 2
76 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย F 32-36กก. 2
77 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย G 36-40กก. 2
78 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง A -23กก. 4
79 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง B 23-25กก. 2
80 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง C 25-27กก. 4
81 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง D 27-29กก. 3
82 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง E 29-32กก. 1
83 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง F 32-36กก. 5
84 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง H +40กก. 1
85 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี ชาย A -45กก. 2
86 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี ชาย C 48-51กก. 1
87 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี ชาย E 55-59กก. 2
88 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี ชาย F 59-63กก. 1
89 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี ชาย H 68-73กก. 1
90 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี หญิง D 46-49กก. 1
91 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี หญิง J +68กก. 1
92 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย B 25-28กก. 1
93 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย C 28-31กก. 1
94 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย E 34-38กก. 5
95 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย F 38-42กก. 4
96 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย G 42-46กก. 2
97 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย I +50กก. 2
98 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง A -25กก. 2
99 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง B 25-28กก. 3
100 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง C 28-31กก. 2
101 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง D 31-34กก. 1
102 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง E 34-38กก. 2
103 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง F 38-42กก. 1
104 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง G 42-46กก. 1
105 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง H 46-50กก. 1
106 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง I +50กก. 2
107 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี ชาย A -33กก. 2
108 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี ชาย B 33-37กก. 1
109 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี ชาย C 37-41กก. 2
110 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี ชาย D 41-45กก. 2
111 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี ชาย G 53-57กก. 2
112 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี ชาย J +65กก. 4
113 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี หญิง C 37-41กก. 1
114 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี หญิง D 41-45กก. 2
115 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี หญิง E 45-49กก. 2
116 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี หญิง F 49-53กก. 1
117 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี หญิง G 53-57กก. 2
118 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี หญิง J +65กก. 1
119 ต่อสู้ Class C ยุวชน 3-4ปี ชาย A -16กก. 3
120 ต่อสู้ Class C ยุวชน 3-4ปี ชาย B 16-18กก. 3
121 ต่อสู้ Class C ยุวชน 3-4ปี หญิง A -16กก. 4
122 ต่อสู้ Class C ยุวชน 3-4ปี หญิง B 16-18กก. 2
123 ต่อสู้ Class C ยุวชน 3-4ปี หญิง C 18-20กก. 1
124 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย A -18กก. 7
125 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย B 18-20กก. 8
126 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย C 20-22กก. 6
127 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย D 22-24กก. 2
128 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย E 24-27กก. 2
129 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย F 27-30กก. 2
130 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย G +30กก. 4
131 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี หญิง A -18กก. 7
132 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี หญิง B 18-20กก. 5
133 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี หญิง C 20-22กก. 2
134 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี หญิง D 22-24กก. 3
135 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี หญิง G +30กก. 1
136 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย A -20กก. 13
137 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย B 20-22กก. 8
138 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย C 22-24กก. 9
139 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย D 24-27กก. 6
140 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย E 27-30กก. 4
141 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย F 30-34กก. 3
142 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย G 34-38กก. 1
143 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย H +38กก. 5
144 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง A -20กก. 8
145 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง B 20-22กก. 7
146 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง C 22-24กก. 5
147 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง D 24-27กก. 6
148 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง E 27-30กก. 3
149 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง G 34-38กก. 2
150 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง H +38กก. 2
151 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย A -23กก. 3
152 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย B 23-25กก. 2
153 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย C 25-27กก. 2
154 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย D 27-29กก. 6
155 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย E 29-32กก. 6
156 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย F 32-36กก. 2
157 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย G 36-40กก. 2
158 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย H +40กก. 4
159 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง A -23กก. 4
160 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง B 23-25กก. 2
161 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง C 25-27กก. 5
162 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง D 27-29กก. 4
163 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง E 29-32กก. 4
164 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง F 32-36กก. 1
165 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง G 36-40กก. 1
166 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง H +40กก. 3
167 ต่อสู้ Class พิเศษ ยุวชน 5-6ปี ชาย A -18กก. 2
ประเภทต่อสู้เกราะไฟฟ้า
168 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย A -33กก. 2
169 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย B 33-37กก. 3
170 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย C 37-41กก. 4
171 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย D 41-45กก. 3
172 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย E 45-49กก. 4
173 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย F 49-53กก. 1
174 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย H 57-61กก. 1
175 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง B 33-37กก. 2
176 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง C 37-41กก. 2
177 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง D 41-45กก. 3
178 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง F 49-53กก. 3
179 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย A -45กก. 1
180 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย D 51-55กก. 4
181 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย E 55-59กก. 3
182 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย H 68-73กก. 2
183 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี หญิง D 46-49กก. 1
184 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี หญิง E 49-52กก. 2
185 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี หญิง F 52-55กก. 3
186 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A เยาวชน 15-17ปี หญิง G 55-59กก. 1
ประเภทพุมเซคู่ผสม
187 พุมเซคู่ผสม (2)สายเหลือง A -8ปี คู่ผสม 5
188 พุมเซคู่ผสม (2)สายเหลือง B 9-11ปี คู่ผสม 2
189 พุมเซคู่ผสม (3)สายเขียว A -8ปี คู่ผสม 3
190 พุมเซคู่ผสม (3)สายเขียว B 9-11ปี คู่ผสม 2
191 พุมเซคู่ผสม (3)สายเขียว C 12-14ปี คู่ผสม 1
192 พุมเซคู่ผสม (4)สายฟ้า C 12-14ปี คู่ผสม 3
193 พุมเซคู่ผสม (5)สายน้ำตาล B 9-11ปี คู่ผสม 1
194 พุมเซคู่ผสม (5)สายน้ำตาล C 12-14ปี คู่ผสม 2
195 พุมเซคู่ผสม (6)สายแดง B 9-11ปี คู่ผสม 1
196 พุมเซคู่ผสม (7)สายดำ/ดำแดง B 9-11ปี คู่ผสม 1
ประเภทพุมเซทีมผสม
197 พุมเซทีมผสม (2)สายเหลือง A -8ปี ทีมผสม 3
198 พุมเซทีมผสม (2)สายเหลือง C 12-14ปี ทีมผสม 1
199 พุมเซทีมผสม (2)สายเหลือง ฺB 9-11ปี ทีมผสม 1
200 พุมเซทีมผสม (3)สายเขียว A -8ปี ทีมผสม 1
201 พุมเซทีมผสม (3)สายเขียว C 12-14ปี ทีมผสม 2
202 พุมเซทีมผสม (3)สายเขียว ฺB 9-11ปี ทีมผสม 2
203 พุมเซทีมผสม (4)สายฟ้า C 12-14ปี ทีมผสม 1
204 พุมเซทีมผสม (5)สายน้ำตาล C 12-14ปี ทีมผสม 1
205 พุมเซทีมผสม (5)สายน้ำตาล ฺB 9-11ปี ทีมผสม 1
206 พุมเซทีมผสม (6)สายแดง ฺB 9-11ปี ทีมผสม 1
207 พุมเซทีมผสม (7)สายดำ/ดำแดง ฺB 9-11ปี ทีมผสม 1
ประเภทพุมเซเดี่ยว
208 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว A -8ปี ชาย 2
209 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว A -8ปี หญิง 2
210 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว B 9-11ปี ชาย 1
211 พุมเซเดี่ยว (1)สายขาว ฺฺB 9-11ปี ชาย 1
212 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง A -8ปี ชาย 10
213 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง A -8ปี หญิง 8
214 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง B 9-11ปี ชาย 1
215 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง C 12-14ปี ชาย 1
216 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง ฺฺB 9-11ปี ชาย 5
217 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง ฺฺB 9-11ปี หญิง 8
218 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว A -8ปี ชาย 4
219 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว A -8ปี หญิง 4
220 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว B 9-11ปี ชาย 1
221 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว C 12-14ปี ชาย 1
222 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว D 15-17ปี ชาย 2
223 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว ฺฺB 9-11ปี ชาย 5
224 พุมเซเดี่ยว (3)สายเขียว ฺฺB 9-11ปี หญิง 9
225 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า A -8ปี ชาย 4
226 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า C 12-14ปี ชาย 2
227 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า C 12-14ปี หญิง 1
228 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า ฺฺB 9-11ปี ชาย 1
229 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า ฺฺB 9-11ปี หญิง 6
230 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล A -8ปี ชาย 3
231 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล C 12-14ปี ชาย 4
232 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล C 12-14ปี หญิง 4
233 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล ฺฺB 9-11ปี ชาย 3
234 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล ฺฺB 9-11ปี หญิง 3
235 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง A -8ปี ชาย 3
236 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง C 12-14ปี หญิง 1
237 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง ฺฺB 9-11ปี ชาย 2
238 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง ฺฺB 9-11ปี หญิง 2
239 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง C 12-14ปี ชาย 1
240 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง C 12-14ปี หญิง 1
241 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง D 15-17ปี ชาย 1
242 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง ฺฺB 9-11ปี ชาย 1
243 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง ฺฺB 9-11ปี หญิง 2