รายชื่อนักกีฬาที่สมัครแล้ว
THAITAE OPEN INTERNATIONAL TAEKWONDO CHAMPIONSHIP PRINCESS'CUP 2017
ย้อนกลับ
  ดูลำดับแข่ง รุ่นแข่งขัน จำนวนผู้เข้าร่วม
ประเภทต่อสู้
1 ต่อสู้ Class A +30 ปี หญิง B +60KG. 2
2 ต่อสู้ Class A 11-12ปี ชาย I +45KG. 1
3 ต่อสู้ Class A 7-8ปี ชาย C 23-26KG. 2
4 ต่อสู้ Class A 9-10ปี ชาย D 28-31KG. 2
5 ต่อสู้ Class A 9-10ปี ชาย E 31-35KG. 2
6 ต่อสู้ Class B 11-12ปี หญิง B 25-29KG. 1
7 ต่อสู้ Class B 13-14ปี ชาย A -35KG. 1
8 ต่อสู้ Class B 13-14ปี ชาย B 35-38KG. 1
9 ต่อสู้ Class B 13-14ปี ชาย E 44-47KG. 1
10 ต่อสู้ Class B 13-14ปี หญิง C 35-38KG. 1
11 ต่อสู้ Class B 15-17ปี ชาย G 63-68KG. 1
12 ต่อสู้ Class B 15-17ปี หญิง C 44-46KG. 1
13 ต่อสู้ Class B 15-17ปี หญิง F 52-55KG. 1
14 ต่อสู้ Class B 6ปี ชาย A -18KG. 1
15 ต่อสู้ Class B 6ปี ชาย B 18-20KG. 2
16 ต่อสู้ Class B 6ปี หญิง C 20-23KG. 1
17 ต่อสู้ Class B 9-10ปี ชาย C 25-28KG. 2
18 ต่อสู้ Class B 9-10ปี ชาย F 35-39KG. 1
19 ต่อสู้ Class B 9-10ปี ชาย G +39KG. 1
20 ต่อสู้ Class B 9-10ปี หญิง A -23KG. 1
21 ต่อสู้ Class C 11-12ปี ชาย B 25-29KG. 1
22 ต่อสู้ Class C 11-12ปี หญิง E 35-38KG. 1
23 ต่อสู้ Class C 11-12ปี หญิง G 41-43KG. 1
24 ต่อสู้ Class C 11-12ปี หญิง I +45KG. 1
25 ต่อสู้ Class C 13-14ปี ชาย H +54KG. 1
26 ต่อสู้ Class C 13-14ปี หญิง E 41-45KG. 1
27 ต่อสู้ Class C 13-14ปี หญิง H +53KG. 1
28 ต่อสู้ Class C 6ปี ชาย A -18KG. 1
29 ต่อสู้ Class C 6ปี ชาย B 18-20KG. 2
30 ต่อสู้ Class C 6ปี ชาย C 20-23KG. 2
31 ต่อสู้ Class C 6ปี ชาย D 23-26KG. 1
32 ต่อสู้ Class C 6ปี หญิง C 20-23KG. 1
33 ต่อสู้ Class C 6ปี หญิง E +26KG. 1
34 ต่อสู้ Class C 7-8ปี ชาย B 20-23KG. 1
35 ต่อสู้ Class C 7-8ปี ชาย C 23-26KG. 1
36 ต่อสู้ Class C 7-8ปี ชาย D 26-30KG. 4
37 ต่อสู้ Class C 7-8ปี หญิง A -20KG. 1
38 ต่อสู้ Class C 7-8ปี หญิง B 20-23KG. 2
39 ต่อสู้ Class C 9-10ปี ชาย G +39KG. 1
40 ต่อสู้ Class C 9-10ปี หญิง A -23KG. 1
41 ต่อสู้ Class C 9-10ปี หญิง G +39KG. 1
42 ต่อสู้ Class School 11-12ปี ชาย G 41-43KG. 1
43 ต่อสู้ Class School 7-8ปี ชาย B 20-23KG. 1
44 ต่อสู้ Class School 7-8ปี ชาย C 23-26KG. 1
45 ต่อสู้ Class School 7-8ปี หญิง E +30KG. 1
46 ต่อสู้ Class School 9-10ปี ชาย F 35-39KG. 1
47 ต่อสู้ Class School 9-10ปี ชาย G +39KG. 1
ประเภทต่อสู้เกราะไฟฟ้า
48 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 13-14 ปี ชาย A -35KG. 1
49 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 13-14 ปี ชาย C 38-41KG. 1
50 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 13-14 ปี ชาย E 44-47KG. 1
51 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 13-14 ปี ชาย G 50-54KG. 2
52 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 13-14 ปี ชาย H +54KG. 1
53 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 13-14 ปี หญิง A -32KG. 1
54 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 13-14 ปี หญิง E 41-45KG. 1
55 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 13-14 ปี หญิง F 45-49KG. 2
56 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 15-17 ปี ชาย B 45-48KG. 1
57 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 15-17 ปี ชาย D 51-55KG. 1
58 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 15-17 ปี ชาย E 55-59KG. 3
59 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 15-17 ปี ชาย F 59-63KG. 4
60 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 15-17 ปี ชาย G 63-68KG. 1
61 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 15-17 ปี ชาย H 68-73KG. 1
62 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 15-17 ปี หญิง C 44-46KG. 1
63 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 15-17 ปี หญิง I +63KG. 1
64 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN +18 ปี ชาย B 58-68KG. 3
65 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN +18 ปี ชาย C 68-80KG. 1
66 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN +18 ปี ชาย D +80KG. 1
67 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN +18 ปี หญิง A -49KG. 1
68 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN +18 ปี หญิง B 49-57KG. 1
ประเภทพุมเซ Freestyle คู่
69 พุมเซ Freestyle คู่ OPEN (A)-10ปี คู่ผสม 1
70 พุมเซ Freestyle คู่ OPEN (B)-14ปี คู่ผสม 1
ประเภทพุมเซ Freestyle ทีม
71 พุมเซ Freestyle ทีม OPEN (A)-10ปี ทีม 1
72 พุมเซ Freestyle ทีม OPEN (B)-14ปี ทีม 3
ประเภทพุมเซ Freestyle เดี่ยว
73 พุมเซ Freestyle เดี่ยว OPEN (A)-10ปี ชาย 4
74 พุมเซ Freestyle เดี่ยว OPEN (B)-14ปี ชาย 3
75 พุมเซ Freestyle เดี่ยว OPEN (B)-14ปี หญิง 2
76 พุมเซ Freestyle เดี่ยว OPEN (C)+15ปี ชาย 3
77 พุมเซ Freestyle เดี่ยว OPEN (C)+15ปี หญิง 1
ประเภทพุมเซคู่ผสม
78 พุมเซคู่ผสม (4)Blue Belt (B) 12-14ปี คู่ผสม 1
79 พุมเซคู่ผสม (4)Blue Belt (C) 15-17ปี คู่ผสม 1
80 พุมเซคู่ผสม (6)Red Belt (A) -11ปี คู่ผสม 1
81 พุมเซคู่ผสม (6)Red Belt (B) 12-14ปี คู่ผสม 1
82 พุมเซคู่ผสม (6)Red Belt (C) 15-17ปี คู่ผสม 1
83 พุมเซคู่ผสม (7)Black-Red/Black Belt (A) -11ปี คู่ผสม 1
84 พุมเซคู่ผสม (7)Black-Red/Black Belt (B) 12-14ปี คู่ผสม 2
85 พุมเซคู่ผสม (7)Black-Red/Black Belt (C) 15-17ปี คู่ผสม 2
86 พุมเซคู่ผสม (7)Black-Red/Black Belt (D)+18ปี คู่ผสม 1
ประเภทพุมเซทีมผสม
87 พุมเซทีมผสม (4)Blue Belt (B) 12-14ปี ทีมผสม 1
88 พุมเซทีมผสม (4)Blue Belt (C) 15-17ปี ทีมผสม 1
89 พุมเซทีมผสม (6)Red Belt (A) -11ปี ทีมชาย 1
90 พุมเซทีมผสม (6)Red Belt (B) 12-14ปี ทีมชาย 1
91 พุมเซทีมผสม (6)Red Belt (C) 15-17ปี ทีมชาย 1
92 พุมเซทีมผสม (7)Black-Red/Black Belt (A) -11ปี ทีมชาย 1
93 พุมเซทีมผสม (7)Black-Red/Black Belt (B) 12-14ปี ทีมผสม 1
94 พุมเซทีมผสม (7)Black-Red/Black Belt (C) 15-17ปี ทีมผสม 1
95 พุมเซทีมผสม (7)Black-Red/Black Belt (D)+18ปี ทีมผสม 1
ประเภทพุมเซเดี่ยว
96 พุมเซเดี่ยว (2)Yellow Belt (A)-8ปี ชาย 3
97 พุมเซเดี่ยว (2)Yellow Belt (A)-8ปี หญิง 5
98 พุมเซเดี่ยว (2)Yellow Belt (B)9-10ปี ชาย 2
99 พุมเซเดี่ยว (2)Yellow Belt (B)9-10ปี หญิง 1
100 พุมเซเดี่ยว (2)Yellow Belt (C)11-12ปี ชาย 1
101 พุมเซเดี่ยว (2)Yellow Belt (C)11-12ปี หญิง 1
102 พุมเซเดี่ยว (2)Yellow Belt (D)13-14ปี หญิง 1
103 พุมเซเดี่ยว (3)Green Belt (A)-8ปี ชาย 2
104 พุมเซเดี่ยว (3)Green Belt (A)-8ปี หญิง 2
105 พุมเซเดี่ยว (3)Green Belt (B)9-10ปี ชาย 2
106 พุมเซเดี่ยว (3)Green Belt (C)11-12ปี หญิง 1
107 พุมเซเดี่ยว (4)Blue Belt (B)9-10ปี ชาย 1
108 พุมเซเดี่ยว (4)Blue Belt (C)11-12ปี ชาย 2
109 พุมเซเดี่ยว (4)Blue Belt (D)13-14ปี ชาย 2
110 พุมเซเดี่ยว (5)Brown Belt (A)-8ปี ชาย 1
111 พุมเซเดี่ยว (5)Brown Belt (B)9-10ปี ชาย 1
112 พุมเซเดี่ยว (5)Brown Belt (C)11-12ปี ชาย 2
113 พุมเซเดี่ยว (5)Brown Belt (D)13-14ปี ชาย 1
114 พุมเซเดี่ยว (6)Red Belt (A)-8ปี ชาย 1
115 พุมเซเดี่ยว (6)Red Belt (B)9-10ปี ชาย 3
116 พุมเซเดี่ยว (6)Red Belt (B)9-10ปี หญิง 1
117 พุมเซเดี่ยว (6)Red Belt (C)11-12ปี ชาย 2
118 พุมเซเดี่ยว (6)Red Belt (D)13-14ปี ชาย 1
119 พุมเซเดี่ยว (6)Red Belt (E)15-17ปี ชาย 1
120 พุมเซเดี่ยว (6)Red Belt (E)15-17ปี หญิง 1
121 พุมเซเดี่ยว (7)Black-Red/Black Belt (A)-8ปี ชาย 1
122 พุมเซเดี่ยว (7)Black-Red/Black Belt (B)9-10ปี ชาย 1
123 พุมเซเดี่ยว (7)Black-Red/Black Belt (C)11-12ปี ชาย 2
124 พุมเซเดี่ยว (7)Black-Red/Black Belt (C)11-12ปี หญิง 1
125 พุมเซเดี่ยว (7)Black-Red/Black Belt (D)13-14ปี ชาย 1
126 พุมเซเดี่ยว (7)Black-Red/Black Belt (D)13-14ปี หญิง 2
127 พุมเซเดี่ยว (7)Black-Red/Black Belt (E)15-17ปี ชาย 2
128 พุมเซเดี่ยว (7)Black-Red/Black Belt (E)15-17ปี หญิง 3
129 พุมเซเดี่ยว (7)Black-Red/Black Belt (F)18-29ปี ชาย 3
130 พุมเซเดี่ยว (7)Black-Red/Black Belt (F)18-29ปี หญิง 2
131 พุมเซเดี่ยว (7)Black-Red/Black Belt (H)+40ปี หญิง 1