รายชื่อนักกีฬาที่สมัครแล้ว
THAITAE OPEN INTERNATIONAL TAEKWONDO CHAMPIONSHIP PRINCESS'CUP 2017
ย้อนกลับ
  ดูลำดับแข่ง รุ่นแข่งขัน จำนวนผู้เข้าร่วม
ประเภทต่อสู้
1 ต่อสู้ Class A +30 ปี ชาย A -70KG. 3
2 ต่อสู้ Class A +30 ปี หญิง B +60KG. 2
3 ต่อสู้ Class A 11-12ปี ชาย B 25-29KG. 3
4 ต่อสู้ Class A 11-12ปี ชาย C 29-32KG. 6
5 ต่อสู้ Class A 11-12ปี ชาย D 32-35KG. 7
6 ต่อสู้ Class A 11-12ปี ชาย E 35-38KG. 5
7 ต่อสู้ Class A 11-12ปี ชาย F 38-41KG. 3
8 ต่อสู้ Class A 11-12ปี ชาย G 41-43KG. 2
9 ต่อสู้ Class A 11-12ปี ชาย I +45KG. 3
10 ต่อสู้ Class A 11-12ปี หญิง C 29-32KG. 3
11 ต่อสู้ Class A 11-12ปี หญิง D 32-35KG. 4
12 ต่อสู้ Class A 11-12ปี หญิง F 38-41KG. 2
13 ต่อสู้ Class A 11-12ปี หญิง I +45KG. 4
14 ต่อสู้ Class A 7-8ปี ชาย A -20KG. 2
15 ต่อสู้ Class A 7-8ปี ชาย B 20-23KG. 1
16 ต่อสู้ Class A 7-8ปี ชาย C 23-26KG. 6
17 ต่อสู้ Class A 7-8ปี ชาย D 26-30KG. 4
18 ต่อสู้ Class A 7-8ปี ชาย E +30KG. 1
19 ต่อสู้ Class A 7-8ปี หญิง B 20-23KG. 1
20 ต่อสู้ Class A 7-8ปี หญิง C 23-26KG. 2
21 ต่อสู้ Class A 7-8ปี หญิง E +30KG. 1
22 ต่อสู้ Class A 9-10ปี ชาย A -23KG. 2
23 ต่อสู้ Class A 9-10ปี ชาย B 23-25KG. 7
24 ต่อสู้ Class A 9-10ปี ชาย C 25-28KG. 3
25 ต่อสู้ Class A 9-10ปี ชาย D 28-31KG. 9
26 ต่อสู้ Class A 9-10ปี ชาย E 31-35KG. 9
27 ต่อสู้ Class A 9-10ปี ชาย F 35-39KG. 2
28 ต่อสู้ Class A 9-10ปี ชาย G +39KG. 2
29 ต่อสู้ Class A 9-10ปี หญิง B 23-25KG. 4
30 ต่อสู้ Class A 9-10ปี หญิง C 25-28KG. 6
31 ต่อสู้ Class A 9-10ปี หญิง D 28-31KG. 6
32 ต่อสู้ Class A 9-10ปี หญิง E 31-35KG. 1
33 ต่อสู้ Class A 9-10ปี หญิง G +39KG. 4
34 ต่อสู้ Class B 11-12ปี ชาย B 25-29KG. 2
35 ต่อสู้ Class B 11-12ปี ชาย C 29-32KG. 4
36 ต่อสู้ Class B 11-12ปี ชาย D 32-35KG. 2
37 ต่อสู้ Class B 11-12ปี ชาย E 35-38KG. 3
38 ต่อสู้ Class B 11-12ปี ชาย F 38-41KG. 3
39 ต่อสู้ Class B 11-12ปี หญิง B 25-29KG. 2
40 ต่อสู้ Class B 11-12ปี หญิง C 29-32KG. 2
41 ต่อสู้ Class B 11-12ปี หญิง D 32-35KG. 1
42 ต่อสู้ Class B 11-12ปี หญิง E 35-38KG. 1
43 ต่อสู้ Class B 11-12ปี หญิง F 38-41KG. 1
44 ต่อสู้ Class B 11-12ปี หญิง G 41-43KG. 3
45 ต่อสู้ Class B 11-12ปี หญิง I +45KG. 3
46 ต่อสู้ Class B 13-14ปี ชาย A -35KG. 2
47 ต่อสู้ Class B 13-14ปี ชาย B 35-38KG. 3
48 ต่อสู้ Class B 13-14ปี ชาย C 38-41KG. 1
49 ต่อสู้ Class B 13-14ปี ชาย E 44-47KG. 1
50 ต่อสู้ Class B 13-14ปี ชาย F 47-50KG. 2
51 ต่อสู้ Class B 13-14ปี ชาย G 50-54KG. 1
52 ต่อสู้ Class B 13-14ปี ชาย H +54KG. 4
53 ต่อสู้ Class B 13-14ปี หญิง A -32KG, 1
54 ต่อสู้ Class B 13-14ปี หญิง C 35-38KG. 1
55 ต่อสู้ Class B 13-14ปี หญิง E 41-45KG. 3
56 ต่อสู้ Class B 13-14ปี หญิง F 45-49KG. 4
57 ต่อสู้ Class B 13-14ปี หญิง G 49-53KG. 1
58 ต่อสู้ Class B 13-14ปี หญิง H +53KG. 2
59 ต่อสู้ Class B 15-17ปี ชาย C 48-51KG. 1
60 ต่อสู้ Class B 15-17ปี ชาย D 51-55KG. 3
61 ต่อสู้ Class B 15-17ปี ชาย F 59-63KG. 1
62 ต่อสู้ Class B 15-17ปี ชาย G 63-68KG. 1
63 ต่อสู้ Class B 15-17ปี ชาย H 68-73KG. 2
64 ต่อสู้ Class B 15-17ปี หญิง C 44-46KG. 1
65 ต่อสู้ Class B 15-17ปี หญิง E 49-52KG. 1
66 ต่อสู้ Class B 15-17ปี หญิง F 52-55KG. 1
67 ต่อสู้ Class B 15-17ปี หญิง I +63KG. 2
68 ต่อสู้ Class B 6ปี ชาย A -18KG. 3
69 ต่อสู้ Class B 6ปี ชาย B 18-20KG. 3
70 ต่อสู้ Class B 6ปี ชาย C 20-23KG. 2
71 ต่อสู้ Class B 6ปี ชาย D 23-26KG. 1
72 ต่อสู้ Class B 6ปี หญิง A -18KG. 1
73 ต่อสู้ Class B 6ปี หญิง B 18-20KG. 3
74 ต่อสู้ Class B 7-8ปี ชาย A -20KG. 2
75 ต่อสู้ Class B 7-8ปี ชาย B 20-23KG. 8
76 ต่อสู้ Class B 7-8ปี ชาย C 23-26KG. 3
77 ต่อสู้ Class B 7-8ปี ชาย D 26-30KG. 5
78 ต่อสู้ Class B 7-8ปี ชาย E +30KG. 4
79 ต่อสู้ Class B 7-8ปี หญิง A -20KG. 2
80 ต่อสู้ Class B 7-8ปี หญิง B 20-23KG. 4
81 ต่อสู้ Class B 7-8ปี หญิง C 23-26KG. 4
82 ต่อสู้ Class B 7-8ปี หญิง D 26-30KG. 1
83 ต่อสู้ Class B 7-8ปี หญิง E +30KG. 1
84 ต่อสู้ Class B 9-10ปี ชาย B 23-25KG. 2
85 ต่อสู้ Class B 9-10ปี ชาย C 25-28KG. 12
86 ต่อสู้ Class B 9-10ปี ชาย D 28-31KG. 6
87 ต่อสู้ Class B 9-10ปี ชาย F 35-39KG. 3
88 ต่อสู้ Class B 9-10ปี ชาย G +39KG. 5
89 ต่อสู้ Class B 9-10ปี หญิง A -23KG. 3
90 ต่อสู้ Class B 9-10ปี หญิง C 25-28KG. 7
91 ต่อสู้ Class B 9-10ปี หญิง E 31-35KG. 6
92 ต่อสู้ Class B 9-10ปี หญิง G +39KG. 3
93 ต่อสู้ Class C 11-12ปี ชาย A -25KG. 1
94 ต่อสู้ Class C 11-12ปี ชาย B 25-29KG. 2
95 ต่อสู้ Class C 11-12ปี ชาย D 32-35KG. 1
96 ต่อสู้ Class C 11-12ปี ชาย E 35-38KG. 1
97 ต่อสู้ Class C 11-12ปี ชาย F 38-41KG. 1
98 ต่อสู้ Class C 11-12ปี ชาย G 41-43KG. 1
99 ต่อสู้ Class C 11-12ปี ชาย H 43-45KG. 1
100 ต่อสู้ Class C 11-12ปี ชาย I +45KG. 1
101 ต่อสู้ Class C 11-12ปี หญิง A -25KG. 1
102 ต่อสู้ Class C 11-12ปี หญิง D 32-35KG. 1
103 ต่อสู้ Class C 11-12ปี หญิง E 35-38KG. 4
104 ต่อสู้ Class C 11-12ปี หญิง F 38-41KG. 1
105 ต่อสู้ Class C 11-12ปี หญิง G 41-43KG. 2
106 ต่อสู้ Class C 11-12ปี หญิง H 43-45KG. 2
107 ต่อสู้ Class C 11-12ปี หญิง I +45KG. 7
108 ต่อสู้ Class C 13-14ปี ชาย E 44-47KG. 1
109 ต่อสู้ Class C 13-14ปี ชาย F 47-50KG. 3
110 ต่อสู้ Class C 13-14ปี ชาย H +54KG. 2
111 ต่อสู้ Class C 13-14ปี หญิง D 38-41KG. 1
112 ต่อสู้ Class C 13-14ปี หญิง E 41-45KG. 1
113 ต่อสู้ Class C 13-14ปี หญิง F 45-49KG. 2
114 ต่อสู้ Class C 13-14ปี หญิง H +53KG. 2
115 ต่อสู้ Class C 6ปี ชาย A -18KG. 9
116 ต่อสู้ Class C 6ปี ชาย B 18-20KG. 14
117 ต่อสู้ Class C 6ปี ชาย C 20-23KG. 12
118 ต่อสู้ Class C 6ปี ชาย D 23-26KG. 5
119 ต่อสู้ Class C 6ปี ชาย E +26KG. 3
120 ต่อสู้ Class C 6ปี หญิง A -18KG. 7
121 ต่อสู้ Class C 6ปี หญิง B 18-20KG. 1
122 ต่อสู้ Class C 6ปี หญิง C 20-23KG. 5
123 ต่อสู้ Class C 6ปี หญิง D 23-26KG. 5
124 ต่อสู้ Class C 6ปี หญิง E +26KG. 3
125 ต่อสู้ Class C 7-8ปี ชาย A -20KG. 7
126 ต่อสู้ Class C 7-8ปี ชาย B 20-23KG. 12
127 ต่อสู้ Class C 7-8ปี ชาย C 23-26KG. 12
128 ต่อสู้ Class C 7-8ปี ชาย D 26-30KG. 11
129 ต่อสู้ Class C 7-8ปี ชาย E +30KG. 10
130 ต่อสู้ Class C 7-8ปี หญิง A -20KG. 6
131 ต่อสู้ Class C 7-8ปี หญิง B 20-23KG. 6
132 ต่อสู้ Class C 7-8ปี หญิง C 23-26KG. 1
133 ต่อสู้ Class C 7-8ปี หญิง D 26-30KG. 3
134 ต่อสู้ Class C 7-8ปี หญิง E +30KG. 4
135 ต่อสู้ Class C 9-10ปี ชาย B 23-25KG. 2
136 ต่อสู้ Class C 9-10ปี ชาย C 25-28KG. 8
137 ต่อสู้ Class C 9-10ปี ชาย D 28-31KG. 5
138 ต่อสู้ Class C 9-10ปี ชาย E 31-35KG. 3
139 ต่อสู้ Class C 9-10ปี ชาย G +39KG. 4
140 ต่อสู้ Class C 9-10ปี หญิง A -23KG. 2
141 ต่อสู้ Class C 9-10ปี หญิง C 25-28KG. 5
142 ต่อสู้ Class C 9-10ปี หญิง D 28-31KG. 2
143 ต่อสู้ Class C 9-10ปี หญิง E 31-35KG. 3
144 ต่อสู้ Class C 9-10ปี หญิง F 35-39KG. 2
145 ต่อสู้ Class C 9-10ปี หญิง G +39KG. 1
146 ต่อสู้ Class School 7-8ปี ชาย B 20-23KG. 4
147 ต่อสู้ Class School 7-8ปี ชาย C 23-26KG. 3
148 ต่อสู้ Class School 7-8ปี ชาย D 26-30KG. 2
149 ต่อสู้ Class School 7-8ปี หญิง E +30KG. 2
150 ต่อสู้ Class School 9-10ปี ชาย B 23-25KG. 2
151 ต่อสู้ Class School 9-10ปี ชาย E 31-35KG. 2
152 ต่อสู้ Class School 9-10ปี ชาย F 35-39KG. 1
153 ต่อสู้ Class School 9-10ปี ชาย G +39KG. 2
ประเภทต่อสู้ทีม 3 คน
154 ต่อสู้ทีม 3 คน Class OPEN [1] 10 ปี ทีมชาย -130KG 3
155 ต่อสู้ทีม 3 คน Class OPEN [1] 10 ปี ทีมหญิง -110KG. 2
156 ต่อสู้ทีม 3 คน Class OPEN [2] 12 ปี ทีมชาย -140KG. 2
157 ต่อสู้ทีม 3 คน Class OPEN [4] 17 ปี ทีมชาย -190KG. 3
158 ต่อสู้ทีม 3 คน Class OPEN [4] 17 ปี ทีมหญิง -170KG. 2
159 ต่อสู้ทีม 3 คน Class OPEN [5] -30 ปี ทีมชาย -200KG. 1
160 ต่อสู้ทีม 3 คน Class OPEN [6] +30 ปี ทีมชาย -250KG. 1
ประเภทต่อสู้เกราะไฟฟ้า
161 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 13-14 ปี ชาย A -35KG. 7
162 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 13-14 ปี ชาย B 35-38KG. 2
163 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 13-14 ปี ชาย C 38-41KG. 4
164 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 13-14 ปี ชาย D 41-44KG. 3
165 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 13-14 ปี ชาย E 44-47KG. 4
166 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 13-14 ปี ชาย F 47-50KG. 2
167 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 13-14 ปี ชาย G 50-54KG. 3
168 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 13-14 ปี ชาย H +54KG. 5
169 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 13-14 ปี หญิง A -32KG. 1
170 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 13-14 ปี หญิง B 32-35KG. 1
171 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 13-14 ปี หญิง C 35-38KG. 3
172 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 13-14 ปี หญิง E 41-45KG. 4
173 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 13-14 ปี หญิง F 45-49KG. 5
174 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 13-14 ปี หญิง H +53KG 4
175 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 15-17 ปี ชาย B 45-48KG. 3
176 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 15-17 ปี ชาย D 51-55KG. 4
177 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 15-17 ปี ชาย E 55-59KG. 4
178 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 15-17 ปี ชาย F 59-63KG. 7
179 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 15-17 ปี ชาย G 63-68KG. 6
180 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 15-17 ปี ชาย H 68-73KG. 3
181 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 15-17 ปี ชาย I +73KG. 2
182 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 15-17 ปี หญิง C 44-46KG. 3
183 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class A 15-17 ปี หญิง I +63KG. 1
184 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN +18 ปี ชาย A -58KG. 2
185 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN +18 ปี ชาย B 58-68KG. 7
186 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN +18 ปี ชาย C 68-80KG. 2
187 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN +18 ปี ชาย D +80KG. 2
188 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN +18 ปี หญิง A -49KG. 2
189 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN +18 ปี หญิง B 49-57KG. 3
190 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN +18 ปี หญิง C 57-67KG. 2
191 ต่อสู้เกราะไฟฟ้า Class OPEN +18 ปี หญิง D +67KG. 2
ประเภทพุมเซ Freestyle คู่
192 พุมเซ Freestyle คู่ OPEN (A)-10ปี คู่ผสม 2
193 พุมเซ Freestyle คู่ OPEN (B)-14ปี คู่ผสม 2
ประเภทพุมเซ Freestyle ทีม
194 พุมเซ Freestyle ทีม OPEN (A)-10ปี ทีม 1
195 พุมเซ Freestyle ทีม OPEN (B)-14ปี ทีม 2
196 พุมเซ Freestyle ทีม OPEN (C)+15ปี ทีม 1
ประเภทพุมเซ Freestyle เดี่ยว
197 พุมเซ Freestyle เดี่ยว OPEN (A)-10ปี ชาย 7
198 พุมเซ Freestyle เดี่ยว OPEN (A)-10ปี หญิง 1
199 พุมเซ Freestyle เดี่ยว OPEN (B)-14ปี ชาย 6
200 พุมเซ Freestyle เดี่ยว OPEN (B)-14ปี หญิง 2
201 พุมเซ Freestyle เดี่ยว OPEN (C)+15ปี ชาย 4
202 พุมเซ Freestyle เดี่ยว OPEN (C)+15ปี หญิง 3
ประเภทพุมเซคู่ผสม
203 พุมเซคู่ผสม (4)Blue Belt (B) 12-14ปี คู่ผสม 2
204 พุมเซคู่ผสม (4)Blue Belt (C) 15-17ปี คู่ผสม 1
205 พุมเซคู่ผสม (6)Red Belt (A) -11ปี คู่ผสม 1
206 พุมเซคู่ผสม (6)Red Belt (B) 12-14ปี คู่ผสม 3
207 พุมเซคู่ผสม (6)Red Belt (C) 15-17ปี คู่ผสม 1
208 พุมเซคู่ผสม (7)Black-Red/Black Belt (A) -11ปี คู่ผสม 3
209 พุมเซคู่ผสม (7)Black-Red/Black Belt (B) 12-14ปี คู่ผสม 2
210 พุมเซคู่ผสม (7)Black-Red/Black Belt (C) 15-17ปี คู่ผสม 3
211 พุมเซคู่ผสม (7)Black-Red/Black Belt (D)+18ปี คู่ผสม 1
ประเภทพุมเซทีมผสม
212 พุมเซทีมผสม (4)Blue Belt (A) -11ปี ทีมชาย 1
213 พุมเซทีมผสม (4)Blue Belt (A) -11ปี ทีมผสม 1
214 พุมเซทีมผสม (4)Blue Belt (B) 12-14ปี ทีมผสม 2
215 พุมเซทีมผสม (4)Blue Belt (C) 15-17ปี ทีมผสม 2
216 พุมเซทีมผสม (6)Red Belt (A) -11ปี ทีมผสม 1
217 พุมเซทีมผสม (6)Red Belt (A) -11ปี ทีมหญิง 1
218 พุมเซทีมผสม (6)Red Belt (B) 12-14ปี ทีมผสม 1
219 พุมเซทีมผสม (6)Red Belt (B) 12-14ปี ทีมหญิง 1
220 พุมเซทีมผสม (6)Red Belt (C) 15-17ปี ทีมผสม 1
221 พุมเซทีมผสม (7)Black-Red/Black Belt (A) -11ปี ทีมผสม 2
222 พุมเซทีมผสม (7)Black-Red/Black Belt (A) -11ปี ทีมหญิง 1
223 พุมเซทีมผสม (7)Black-Red/Black Belt (B) 12-14ปี ทีมผสม 1
224 พุมเซทีมผสม (7)Black-Red/Black Belt (B) 12-14ปี ทีมหญิง 1
225 พุมเซทีมผสม (7)Black-Red/Black Belt (C) 15-17ปี ทีมผสม 1
226 พุมเซทีมผสม (7)Black-Red/Black Belt (C) 15-17ปี ทีมหญิง 2
227 พุมเซทีมผสม (7)Black-Red/Black Belt (D)+18ปี ทีมผสม 2
ประเภทพุมเซเดี่ยว
228 พุมเซเดี่ยว (2)Yellow Belt (A)-8ปี ชาย 5
229 พุมเซเดี่ยว (2)Yellow Belt (A)-8ปี หญิง 8
230 พุมเซเดี่ยว (2)Yellow Belt (B)9-10ปี ชาย 4
231 พุมเซเดี่ยว (2)Yellow Belt (B)9-10ปี หญิง 3
232 พุมเซเดี่ยว (2)Yellow Belt (C)11-12ปี ชาย 4
233 พุมเซเดี่ยว (2)Yellow Belt (C)11-12ปี หญิง 4
234 พุมเซเดี่ยว (2)Yellow Belt (D)13-14ปี หญิง 3
235 พุมเซเดี่ยว (3)Green Belt (A)-8ปี ชาย 6
236 พุมเซเดี่ยว (3)Green Belt (A)-8ปี หญิง 4
237 พุมเซเดี่ยว (3)Green Belt (B)9-10ปี ชาย 5
238 พุมเซเดี่ยว (3)Green Belt (B)9-10ปี หญิง 4
239 พุมเซเดี่ยว (3)Green Belt (C)11-12ปี ชาย 2
240 พุมเซเดี่ยว (3)Green Belt (C)11-12ปี หญิง 3
241 พุมเซเดี่ยว (3)Green Belt (D)13-14ปี หญิง 2
242 พุมเซเดี่ยว (4)Blue Belt (A)-8ปี ชาย 1
243 พุมเซเดี่ยว (4)Blue Belt (A)-8ปี หญิง 1
244 พุมเซเดี่ยว (4)Blue Belt (B)9-10ปี ชาย 4
245 พุมเซเดี่ยว (4)Blue Belt (B)9-10ปี หญิง 2
246 พุมเซเดี่ยว (4)Blue Belt (C)11-12ปี ชาย 4
247 พุมเซเดี่ยว (4)Blue Belt (C)11-12ปี หญิง 1
248 พุมเซเดี่ยว (4)Blue Belt (D)13-14ปี ชาย 1
249 พุมเซเดี่ยว (4)Blue Belt (D)13-14ปี หญิง 1
250 พุมเซเดี่ยว (5)Brown Belt (A)-8ปี ชาย 1
251 พุมเซเดี่ยว (5)Brown Belt (A)-8ปี หญิง 1
252 พุมเซเดี่ยว (5)Brown Belt (B)9-10ปี ชาย 2
253 พุมเซเดี่ยว (5)Brown Belt (B)9-10ปี หญิง 2
254 พุมเซเดี่ยว (5)Brown Belt (C)11-12ปี ชาย 3
255 พุมเซเดี่ยว (5)Brown Belt (C)11-12ปี หญิง 3
256 พุมเซเดี่ยว (5)Brown Belt (D)13-14ปี ชาย 1
257 พุมเซเดี่ยว (5)Brown Belt (D)13-14ปี หญิง 2
258 พุมเซเดี่ยว (6)Red Belt (A)-8ปี ชาย 4
259 พุมเซเดี่ยว (6)Red Belt (A)-8ปี หญิง 3
260 พุมเซเดี่ยว (6)Red Belt (B)9-10ปี ชาย 5
261 พุมเซเดี่ยว (6)Red Belt (B)9-10ปี หญิง 2
262 พุมเซเดี่ยว (6)Red Belt (C)11-12ปี ชาย 4
263 พุมเซเดี่ยว (6)Red Belt (D)13-14ปี ชาย 1
264 พุมเซเดี่ยว (6)Red Belt (D)13-14ปี หญิง 1
265 พุมเซเดี่ยว (6)Red Belt (E)15-17ปี ชาย 2
266 พุมเซเดี่ยว (6)Red Belt (E)15-17ปี หญิง 2
267 พุมเซเดี่ยว (7)Black-Red/Black Belt (A)-8ปี ชาย 1
268 พุมเซเดี่ยว (7)Black-Red/Black Belt (B)9-10ปี ชาย 2
269 พุมเซเดี่ยว (7)Black-Red/Black Belt (C)11-12ปี ชาย 6
270 พุมเซเดี่ยว (7)Black-Red/Black Belt (C)11-12ปี หญิง 5
271 พุมเซเดี่ยว (7)Black-Red/Black Belt (D)13-14ปี ชาย 4
272 พุมเซเดี่ยว (7)Black-Red/Black Belt (D)13-14ปี หญิง 6
273 พุมเซเดี่ยว (7)Black-Red/Black Belt (E)15-17ปี ชาย 4
274 พุมเซเดี่ยว (7)Black-Red/Black Belt (E)15-17ปี หญิง 7
275 พุมเซเดี่ยว (7)Black-Red/Black Belt (F)18-29ปี ชาย 4
276 พุมเซเดี่ยว (7)Black-Red/Black Belt (F)18-29ปี หญิง 4
277 พุมเซเดี่ยว (7)Black-Red/Black Belt (H)+40ปี หญิง 2