รายชื่อนักกีฬาที่สมัครแล้ว
THE3rd TAEKWONDO CHARITY SHIELD CUP
ย้อนกลับ
  ดูลำดับแข่ง รุ่นแข่งขัน จำนวนผู้เข้าร่วม
ประเภทต่อสู้
1   113
2 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย C 29-32กก. 1
3 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย D 32-35กก. 1
4 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี ชาย H +43กก. 1
5 ต่อสู้ Class A ยุวชน 11-12ปี หญิง F 38-41กก. 1
6 ต่อสู้ Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย A -35กก. 2
7 ต่อสู้ Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย B 35-38กก. 1
8 ต่อสู้ Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย C 38-41กก. 1
9 ต่อสู้ Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย D 41-44กก. 2
10 ต่อสู้ Class A ยุวชน 13-14ปี ชาย E 44-47กก. 4
11 ต่อสู้ Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง E 41-45กก. 1
12 ต่อสู้ Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง F 45-49กก. 1
13 ต่อสู้ Class A ยุวชน 13-14ปี หญิง G 49-53กก. 1
14 ต่อสู้ Class A ยุวชน 7-8ปี ชาย C 24-27กก. 2
15 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย C 28-31กก. 1
16 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี ชาย F +39กก. 1
17 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี หญิง C 28-31กก. 2
18 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี หญิง D 31-35กก. 1
19 ต่อสู้ Class A ยุวชน 9-10ปี หญิง F +39กก. 1
20 ต่อสู้ Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย A -45กก. 1
21 ต่อสู้ Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย B 45-48กก. 1
22 ต่อสู้ Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย D 51-55กก. 2
23 ต่อสู้ Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย E 55-59กก. 1
24 ต่อสู้ Class A เยาวชน 15-17ปี ชาย F 59-63กก. 1
25 ต่อสู้ Class A เยาวชน 15-17ปี หญิง G 55-59กก. 1
26 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี ชาย D 32-35กก. 1
27 ต่อสู้ Class B ยุวชน 11-12ปี หญิง E 35-38กก. 1
28 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย A -35กก. 1
29 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย C 38-41กก. 1
30 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย F 47-50กก. 1
31 ต่อสู้ Class B ยุวชน 13-14ปี ชาย H +54กก. 2
32 ต่อสู้ Class B ยุวชน 5-6ปี ชาย B 18-20กก. 1
33 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย A -22กก. 1
34 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี ชาย E 30-33กก. 1
35 ต่อสู้ Class B ยุวชน 7-8ปี หญิง B 22-24กก. 1
36 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย C 28-31กก. 1
37 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย D 31-35กก. 1
38 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี ชาย E 35-39กก. 1
39 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง A -25กก. 1
40 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง C 28-31กก. 1
41 ต่อสู้ Class B ยุวชน 9-10ปี หญิง D 31-35กก. 3
42 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี ชาย D 51-55กก. 1
43 ต่อสู้ Class B เยาวชน 15-17ปี หญิง E 49-52กก. 1
44 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี ชาย E 35-38กก. 1
45 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง B 27-29กก. 1
46 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง G 41-43กก. 1
47 ต่อสู้ Class C ยุวชน 11-12ปี หญิง H +43กก. 1
48 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี ชาย C 38-41กก. 1
49 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี หญิง D 38-41กก. 1
50 ต่อสู้ Class C ยุวชน 13-14ปี หญิง H +53กก. 1
51 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี ชาย D 23-26กก. 2
52 ต่อสู้ Class C ยุวชน 5-6ปี หญิง A -18กก. 1
53 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย A -22กก. 2
54 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย B 22-24กก. 1
55 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย C 24-27กก. 3
56 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย D 27-30กก. 1
57 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี ชาย F +33กก. 1
58 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง A -22กก. 1
59 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง D 27-30กก. 1
60 ต่อสู้ Class C ยุวชน 7-8ปี หญิง F +33กก. 1
61 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย A -25กก. 2
62 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย C 28-31กก. 1
63 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย D 31-35กก. 1
64 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี ชาย F +39กก. 1
65 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง A -25กก. 2
66 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง B 25-28กก. 2
67 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง E 35-39กก. 1
68 ต่อสู้ Class C ยุวชน 9-10ปี หญิง F +39กก. 1
69 ต่อสู้ Class School ยุวชน 11-12ปี ชาย C 29-32กก. 1
70 ต่อสู้ Class School ยุวชน 3-4ปี ชาย A -15กก. 2
71 ต่อสู้ Class School ยุวชน 5-6ปี ชาย A -18กก. 1
72 ต่อสู้ Class School ยุวชน 5-6ปี ชาย B 18-20กก. 1
73 ต่อสู้ Class School ยุวชน 5-6ปี ชาย E +26กก. 1
74 ต่อสู้ Class School ยุวชน 5-6ปี หญิง A -18กก. 1
75 ต่อสู้ Class School ยุวชน 7-8ปี ชาย E 30-33กก. 1
76 ต่อสู้ Class School ยุวชน 9-10ปี ชาย A -25กก. 1
ประเภทพุมเซเดี่ยว
77 พุมเซเดี่ยว (2)สายเหลือง A -6ปี หญิง 1
78 พุมเซเดี่ยว (4)สายฟ้า B 7-8ปี ชาย 2
79 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล B 7-8ปี ชาย 1
80 พุมเซเดี่ยว (5)สายน้ำตาล D 12-14ปี ชาย 1
81 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง B 7-8ปี ชาย 1
82 พุมเซเดี่ยว (6)สายแดง B 7-8ปี หญิง 1
83 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง C 9-11ปี ชาย 1
84 พุมเซเดี่ยว (7)สายดำ/ดำแดง D 12-14ปี หญิง 1