GMAC SCORE

หน้าจอควบคุม

เลือกเมนูที่ต้องการ

 • add gym
 • add player
 • invoice

ปันจักสีลัต ชิงแชมป์ภาคกลาง

Blog

ปันจักสีลัต ชิงแชมป์ภาคกลาง

ปิดรับสมัคร :22-ธ.ค.-2017
ติดต่อ : อ.สมมารถ จาบกุล โทรศัพท์ 0863935585
สถานที่แข่ง :สนามกีฬากลาง จังหวัดนครสวรรค์
 Icon ทีม:  18  Icon ผู้สมัครรวม:  172  Icon ต่อสู้:  0  Icon ท่ารำ:  0

ดาวน์โหลด สมัครออนไลน์ สรุปยอดแข่ง รายชื่อนักกีฬา คู่สาย นักกีฬาไม่มีคู่

 สถานที่แข่ง :สนามกีฬากลาง จังหวัดนครสวรรค์

 1. ประกาศการแข่งขัน

  ปันจักสีลัต ชิงแชมป์ภาคกลาง

  และคัดตัวเยาวชนทีมชาติ เพื่อแข่งขันรายการเยาวชนชิงแชมป์ 2018

  ๗.๑ ประเภทการต่อสู้ (Tanding) แบ่งเป็นประเภท

  - ยุวชน           (อายุ ๖ - ๙ ปี เกิด พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๑)

  (อายุ ๑๐ - ๑๒ ปี เกิด พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๐)

  (อายุ ๑๓ - ๑๕ ปี เกิด พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๗)

  - เยาวชน        (อายุ ๑๖ - ๑๘ ปี เกิดพ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๔)

  - ประชาชน      (อายุ มากกว่า ๑๘ ปี เกิด พ.ศ. ๒๕๔๒ ขึ้นไป)

   

  ๗.๒ ประเภทเดี่ยวปันจักลีลา (Tunggal or Single) ประเภทคู่ปันจักลีลา (Ganda or Double) และ ประเภททีมปันจักลีลา (Regu  or  Team) นักกีฬาจะต้องทำการแข่งขันในกลุ่มอายุของตัวเองโดยนักกีฬา ประเภทปันจักลีลาสามารถลงแข่งขันในประเภทต่อสู้ ในรุ่นน้ำหนักที่กำหนดตามข้อ ๗.๑ ได้ (โดยนักกีฬาต้องมี อายุตามเกณฑ์ที่สมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย กำหนดไว้ใน ประเภทการต่อสู้)

       

  update รุ่นประชาชน

  ประเภทการต่อสู้ ประชาชนชาย (อายุ ๑๘ ปีขึ้นไป) ๑๐ รุ่นดังนี้

  รุ่น A    น้ำหนัก ๔๕ กิโลกรัม และไม่เกิน ๕๐ กิโลกรัม

  รุ่น B    น้ำหนักต้องเกิน ๕๐ กิโลกรัม และไม่เกิน ๕๕ กิโลกรัม

  รุ่น C    น้ำหนักต้องเกิน ๕๕ กิโลกรัม และไม่เกิน ๖๐ กิโลกรัม

  รุ่น D    น้ำหนักต้องเกิน ๖๐ กิโลกรัม และไม่เกิน ๖๕ กิโลกรัม

  รุ่น E    น้ำหนักต้องเกิน ๖๕ กิโลกรัม และไม่เกิน ๗๐ กิโลกรัม

  รุ่น F    น้ำหนักต้องเกิน ๗๐ กิโลกรัม และไม่เกิน ๗๕ กิโลกรัม

  รุ่น G    น้ำหนักต้องเกิน ๗๕ กิโลกรัม และไม่เกิน ๘๐ กิโลกรัม

  รุ่น H    น้ำหนักต้องเกิน ๘๐ กิโลกรัม และไม่เกิน ๘๕ กิโลกรัม

  รุ่น I     น้ำหนักต้องเกิน ๘๕ กิโลกรัม และไม่เกิน ๙๐ กิโลกรัม

  รุ่น J     น้ำหนักต้องเกิน ๙๐ กิโลกรัม และไม่เกิน ๙๕ กิโลกรัม

   

  ประเภทการต่อสู้ ประชาชนหญิง (อายุ ๑๘ ปีขึ้นไป) ๖ รุ่นดังนี้

  รุ่น A    น้ำหนัก ๔๕ กิโลกรัม และไม่เกิน ๕๐ กิโลกรัม

  รุ่น B    น้ำหนักต้องเกิน ๕๐ กิโลกรัม และไม่เกิน ๕๕ กิโลกรัม

  รุ่น C    น้ำหนักต้องเกิน ๕๕ กิโลกรัม และไม่เกิน ๖๐ กิโลกรัม

  รุ่น D    น้ำหนักต้องเกิน ๖๐ กิโลกรัม และไม่เกิน ๖๕ กิโลกรัม

  รุ่น E    น้ำหนักต้องเกิน ๖๕ กิโลกรัม และไม่เกิน ๗๐ กิโลกรัม

  รุ่น F    น้ำหนักต้องเกิน ๗๐ กิโลกรัม และไม่เกิน ๗๕ กิโลกรัม 

   

   

Icon

Teams

Icon

Fight

Icon

Form

Icon +

Entry

Features

Features

Scoring Machine

ระบบสกอร์ของเรา ใช้เครื่องที่รับรองโดยสหพันธ์เทควันโดโลก (WTF) ซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ใช้ในกีฬาโอลิมปิค

GMAC Staff

จีแมคสกอร์ มีบุคลากรประจำคุณภาพ คอยดูแลงานของท่านตามเวลาทำการ สามารถติดต่อได้หลากหลายช่องทาง

Easy Customization

การจัดงานแข่งขันง่ายนิดเดียว ทางเรามีบุคลากรเชี่ยวชาญจัดการงานของท่านให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อแบ่งเบาภาระอันหนักหน่วงของท่า

Cool Media layouts

นอกจากบริการด้านอุปกรณ์การแข่งขัน จีแมคยังมีบริการออกแบบสื่อต่างๆ อาทิ วุฒิบัตร, ไอดีการ์ด, ภาพสำหรับผลิตโฆษณา ป้ายไวนิล และงานวิดิโอครบวงจร โดยการออกแบบนั้น เราเน้น Key Visual ที่ไปในทิศทางเดียวกับงานของท่านทำให้ภาพลักษณ์ออกมาดูดี

Registration

จีแมคมีระบบลงทะเบียนออนไลน์ พัฒนาเองโดยผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาต่อสู้ อีกทั้งยังมีรูปแบบที่สวยงามใช้งานง่าย รองรับอุปกรณ์ PC, Mac, Android และ IOS

Flexible Design

งานของเรามีความยืดหยุ่นตัวสูง สามารถปรับปรุงแก้งาน ได้ตามแบบ และตามความพึงพอใจของลูกค้า